Ny konsumentköplag nu ute på remiss

Ny-Konsumentlagstiftning

Förslaget till ny lagstiftning är nu ute på remiss. Hela förslaget “En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal” (SOU 2020:51) kan laddas ner på denna sida.
APPLiA har besvarat remissen, och en sammanfattning finns på APPLiAs hemsida här, medan hela remissvaret kan läsas här.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Konsumentköplagen ska då upphöra att gälla. Enligt en övergångsbestämmelse ska konsumentköplagen fortfarande gälla för avtal om köp, om varor som ska tillverkas efter avtalsslutet och om byte av lösa saker, som har ingåtts före ikraftträdandet. Innebärande att det vid reklamation för produkter köpta senast den 31 december 2021 så gäller den gamla lagstiftningen fram till 31 december 2024.

De tydligaste skillnaderna är:
* Att den omvända bevisbördan utökas till 1 år från 6 månader idag. Reklamationsrätten kvarstår som tidigare 3 år.
* Att konsumentens rättigheter utökas vid omleverans. Innebärande att säljaren vid omleverans ska återta den felaktiga varan på egen bekostnad och, under vissa förutsättningar, ta bort den felaktiga varan och installera en avtalsenlig vara eller bära kostnaden för borttagandet och installationen.

Den första kommer inte påverka så mycket då våra branschvillkor idag föreskriver 1 års garanti.
Den andra är en markant förändring, vilket vi påtalat, gentemot den praxis som utarbetats av parterna vid bedömning av ARN, där man accepterar nyttoavdrag för den tid man haft produkten och den fungerat.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone