Ny rapport från APPLiA om RUT-avdraget 2020

210103-RUT-avdrag-2020-1

Nu höjs taket för RUT-avdraget till 75000kr per år (2020 var det 50000kr) och dessutom omfattas flera nya tjänster i underlaget för avdraget:
* Transport av bohag och lösöre till försäljning och återanvändning, exempelvis till auktioner, loppmarknader och andrahandsbutiker.
* Möblering i bostad i form av att förflytta, montera och/eller demontera möbler och lösöre samt sätta upp och ta ner gardinstänger, lampor, hyllor och tv.
* Tvätt vid tvättinrättning (ej kemtvätt och större mattor) inklusive lagning av kläder tillhörande hushållet.
* Enklare tillsyn av bostad eller fritidsbostad med exempelvis ta hand om post, vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter, kolla lampor.

De nya reglerna gällande det höjda taket och de utökade tjänsterna gäller från 1 januari 2021 och förväntas inledningsvis ge upphov till en del avgränsningsproblem och frågeställningar mellan kund och näringsidkare.

Branschens förslag på effektivare RUT för vitvaruservice
APPLiA har under politikernas arbete med det förändrade RUT-avdraget framfört flera förslag som skulle öka attraktiviteten att reparera vitvaror – vilket också är RUT-avdragets politiska syfte. Bland annat föreslog APPLiA att inkludera inställelse- och färdkostnaden i grunden för avdrag, att utöka listan på produkter som omfattas av avdragsmöjligheten, samt att också inkludera reparationer som sker på verkstad för kunds räkning (ofta komplicerade intermittenta fel, som kräver avancerad diagnosutrustning). Dessa krav har dock lämnats utan avseende från politikernas sida.

– Helt klart visar vår rapport att RUT-reglerna behöver förändras för att få en högre effekt på antalet reparationer av vitvaror istället för nyköp. Nu när grundprinciperna inom RUT ruckas på i de nya reglerna från i år; typ att den avdragsberättigade aktiviteten numera inte behöver ske i hemmet (tvätterier utanför hemmet) och att transporter kan inberäknas i underlaget för RUT-avdragen (nu av tvättgods och möbler/lösöre), så borde våra förslag om både transport av ett reparationsobjekt till en vitvaruverkstad och reparation där, ha kunnat omsättas i praktiken. Detta gäller givetvis också själva transporten av serviceteknikern och nödvändiga reservdelar för reparationen i hemmet, vilket idag inte ingår. Här finns utrymme för ordentliga förbättringar inom RUT framöver, kommenterar Kent Oderud, ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden.

210103-RUT-avdrag-2020-6

Årets APPLiA-rapport om RUT nu publicerad
APPLiAs årliga rapport om utvecklingen för både ROT- och RUT-avdragen visar nu att vitvaruservice utgör en mycket minimal del av de totala avdragen för RUT under 2020, nämligen “bara” 0,8 procent. En marginell ökning från förra årets andel på 0,7 procent.

Det innebär att avdragen för reparationer av vitvaror hamnar först på 5:e plats bland de övriga RUT-kategorierna, som är aktuella. Allra störst avdrag sker inom kategorien “STÄDNING” som står för 69 procent av de totala avdragen, följt av “TRÄDGÅRD” och “FLYTT”. IT-tjänster i hemmet kommer därefter.

210103-RUT-avdrag-2020-5

De totala RUT-avdragen uppgår i mätperiodens 12 månader till 6 miljarder kronor, vilket är en ökning med cirka 6 procent gentemot 2019. Störst procentuella ökningar har skett inom kategorierna “IT” och “TRÄDGÅRD”, medan “STÄDNING” inte alls ökar i samma omfattning. Detta kan förklaras med pandemi-skäl: många har fått professionell hjälp med IT-utrustning i hemmet och fått snurr på både Zoom och Teams och många har genomfört projekt på gård och i trädgård, som är avdragsgrundande. Städningen, som endast visar på en marginell ökning, har i större omfattning skett i egen regi när man ändå befinner sig i hemmet också på dagtid.

Avdragen för vitvaruservice har ökat under 2020 – från en väldigt låg nivå och då inte i samma omfattning som vare sig IT-tjänster eller trädgårdstjänster – och har nu placerat sig före både “BARNPASSNING” och “SNÖRÖJNING” och det kronbelopp, som Skatteverket betalar ut för RUT-omfattande vitvarureparationer, når nu nivån 46 miljoner kronor.

Mer finns att läsa i den PDF-version av APPLiA-rapporten, som du kan klicka fram här.

Rapporten är sammanställd av Kent Oderud.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone