Ordförandes ord: Behov hotat av budget

Budget-behov

Branschens behov av utbildade servicetekniker hotat av övergångsregeringens budget!

EHLnytt har tidigare, i augusti, berättat att EHL tagit initiativ till att starta upp en 2-årig Yrkeskoleutbildning (YH) som ger 400 Yh-poäng – Serviceingenjör Connected Homes – i regi av Teknikhögskolan i Stockholm och Malmö eller Lund. Detta för att möta det starka behov som finns av framtidens servicetekniker med hög IT-kompetens inom just det uppkopplade hemmet.

Nu verkar regeringsröran och övergångsbudgeten hota detta. Minst 250 miljoner kommer att saknas för denna och andra nya utbildningssatsningar inom Yrkeshögskolan, om riksdagen klubbar förslaget från övergångsregeringen till statsbudget för 2019.

EHL ansluter sig därför till det upprop till riksdagens partier, som gjorts av bland andra Teknikföretagen, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen, Almega Utbildningsföretagen, Visita och andra tunga företrädare för arbetsgivare och branscher (läs texten som PDF här) gällande hotet mot Yrkeshögskolans expansion.

Uppmaningen riktar sig till riksdagens partier att söka en gemensam överenskommelse för att säkra de nödvändiga medlen till Yrkeshögskolan. Sätt igång utskottsarbetet runt budgetpropositionen eller se till att detta finns med i de olika partiernas egna budgetmotioner! Det är bråttom nu dessutom – planeringen för uppstartsterminen måste kunna göras med vetskap om att medlen finns till förfogande!

Kent Oderud, Ordförande EHL

(Bilden är ett foto av en artikel publicerad i DN 2018 11 16)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone