Ordförandes ord: En bransch att vara stolt över

APPLiA-siffror

Förutom att vi vet att många miljontals av branschens produkter “jobbar” 24/7 ute i svenska hem, villor, lägenheter, fritidsboende, kontor, förskolor etcetera och gläder sina användare med matförvaring, rengöring, tvättning, diskning och matlagning – utan branschens produkter skulle livet vara mycket fattigare och närmast outhärdligt för den moderna människan – så finns också mycket mer som ger vår bransch en glans av framtidstro av hållbarhet.

Detta fyller oss med stolthet!

EHLnytt kommer att via flera inlägg fokusera på faktorer som skapar denna stolthet för branschen. Låt oss idag börja med miljötänket inom produktionen av vitvaror, där stora investeringar i modernisering av produktionen har gjorts de senaste åren.

Vår bransch har kontinuerligt bidragit till det miljöcirkulära samhället genom att designa och producera innovativa produkter, som bland annat kraftigt reducerat resursåtgången. I många år har branschen satsat stora resurser för att garantera att vitvaruindustrin bidrar till det cirkulära tänkandet. Till exempel så är branschen “Best-in-Class” när det gäller att bidra till att uppnå EU:s 20-procentiga målsättning för energieffektivitet till 2020, där vitvarubranschen själv står för nära nog hälften av den målsättningen.

Det är inte bara produkterna (EHLnytt återkommer till det) som kraftigt har förbättrats energi- och förbrukningsmässigt – även själva produktionen har blivit mycket mer sparsam med våra knappa resurser som energi och vatten till exempel. Produktionsprocesserna har vänts ut och in på inom industrin för att uppnå de besparingsmål som är eftersträvansvärda ur ett hållbart perspektiv. Således räknar vi till exempel fram att bland annat förbrukningen av färskvatten minskat med i genomsnitt 30 procent mellan 2011 och 2015. Likaså strömförbrukningen med hela 13 procent (se bild). Den här utvecklingen går vidare – ingenting är omöjligt.

Det gör oss till en stolt bransch!

Kent Oderud, Ordförande EHL

(Källa: APPLiA “The Home Appliance Industry in Europe – statistical report 2017-2018”)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone