Ordförandes ord: En stolt & energieffektiv bransch

Energimarkning-Etikett

EU:s energiklassificering infördes redan 1996 och var menad att underlätta för konsumenterna att lättare kunna jämföra olika produktalternativ med avseende på energiförbrukningen. En normering, giltig för alla producenter, infördes och en skala A till G, där A var bäst och G sämst, gav denna information till konsumenten. Skalan har sedan utökats i takt med utvecklingen mot A+, A++ och A+++, som allra högsta betyg. Detta införande av energiklassningen i hela Europa, gav också ytterligare en katalysator för branschen att driva utvecklingen mot ännu energieffektivare vitvaror.

Hur väl har bransch och konsumenter påverkats av denna energimärkning då? EHL har sammanställt försäljningsstatistiken för 2018 med avseende på hur väl vitvaror lever upp till de ökande önskemålen på energieffektivitet. Siffrorna visar att vitvarubranschen är väldigt långt framme med att utveckla energieffektiva produkter och konsumenterna väljer i hög grad vitvaror med bättre energiklassning.

1_tvatt

Tvättmaskiner 100% med minst A-betyg
2018:s försäljningssiffror uppdelade på energiklass visar till exempel att hela 83% av alla sålda tvättmaskiner i Sverige uppvisar det allra högsta energibetyget A+++ och inga tvättmaskiner har sämre betyg än A! Ett omfattande utvecklingsarbete hos producenterna att optimera tvättmaskinerna, vatten- och elförbrukningen i de olika programmen, ligger bakom denna framgång. Samtidigt har maskinerna fått större tvättkapacitet, de är tystare och snålare med tvättmedel, samt tvättar effektivare.

2_disk

Diskmaskiner 100% med minst A+-betyg
Motsvarande siffror för diskmaskiner ger vid handen att branschen lyckats allra bäst inom denna produktgrupp; alla diskmaskiner av underbyggnadstyp sålda i Sverige är klassade i de allra högsta kategorierna – det innebär att de svenska hushåll som diskar med nya diskmaskiner ger sitt bästa bidrag till samhällets energieffektivitet. Dagens förbrukning av vatten- och energi i en diskmaskin slår till exempel handdiskningen med mycket god marginal. Ökningen i den allra högsta klassen A+++ mellan 2018 och 2017 är dessutom riktigt stark (2018: 33%, 2017: 25%). Det lönar sig att byta ut gamla trotjänarmaskiner i svenska hushåll!

3_kylfrys

Kyl- och frys – kökets arbetshästar som aldrig tar semester – 99,8% A+-klassade
Utvecklingen av kylar och frysar har gått igenom stora förändringar under årens lopp; kompressortekniken har utvecklats, köldmedel och isolering (freon) som hade en hög påverkan på miljön har ersatts med miljövänligare naturgaser etcetera. Även inom detta område kan branschen uppvisa 99,8% av sålda produkter under 2018 som är minst A+-klassade!

4_tork

Torktumlare – den nya värmepumpstekniken har slagit igenom; 68% minst A-klassade
Introduktionen av värmeväxlare i de moderna torktumlarna har inneburit att även denna produktgrupp kunnat uppnå de högsta energiklasserna (inringat i diagrammet) och det har inköpare i bostadsföretag och konsumenter upptäckt – nära nog 70% av de torktumlare som säljs idag har denna teknik och är därmed minst A-klassade. Torktumlare med traditionell kondensationsteknik, utan värmeväxlare, når endast B-betyg. Här förväntar sig branschen starkare försäljning av torktumlare med värmeväxlare och därmed ytterligare förskjutningar i försäljningen mot högsta energibetyg.

En stolt bransch som bidrar…
Vitvarubranschen har kontinuerligt bidragit till det miljöcirkulära samhället genom att designa och producera innovativa produkter, som bland annat kraftigt reducerat energi- och vattenåtgång. I många år har branschen satsat stora resurser för att garantera att vitvaruindustrin bidrar till detta cirkulära tänkandet. Till exempel så är branschen “Best-in-Class” när det gäller att bidra till att uppnå EU:s 20-procentiga målsättning för energieffektivitet till 2020, där vitvarubranschen i Europa själva står för nära nog hälften av den målsättningen.

Nu när det visar sig att också svenska konsumenter är med i matchen och handlar vitvaror energimedvetet i hög grad, så ser vi fram emot nya utmaningar inom miljöområdet och fortsätter vår energiska utveckling av ny teknik till miljöns fromma. Det gör oss alla stolta!

Kent Oderud, Ordförande EHL (under namnändring till APPLiA)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone