Ordförandes ord: Nu heter vi APPLiAnytt

APPLiAnytt-Logo

APPLiAnytt kommer fortsätta att regelbundet leverera dig nyheter, synpunkter och andra nyttigheter för dig som jobbar inom vitvaru-industri, -handel, -service och annan verksamhet med intresse för vitvaror, precis som EHLnytt gjort i fem år. Du har förhoppningsvis haft nytta av detta!

Branschorganisationen bakom APPLiAnytt har bytt namn från EHL (Elektriska Hushållsapparat Leverantörer) till APPLiA – Home Appliances Sweden. Allt för att stärka branschens röst nationellt såväl som internationellt. Huvudorganisationen finns i Bryssel och heter APPLiA Europe (www.applia-europe.eu). De bevakar allt som berör vår bransch och är vår “early signal” på plats där. Aktuellt just nu är nu är bland annat förändrade energimärkningar av vissa vitvaror och ett påbörjat arbete att harmonisera de europeiska garantivillkoren. Allt detta är viktigt för oss i branschen att kunna påverka.

I APPLiAnytt kommer du under våren att läsa om hur detta arbete framskrider inom EU men också om de övriga arbetsområdena som branschorganisationen APPLiA – Home Appliances Sweden arbetar med och som är viktiga för dig, till exempel;

* Synpunkter för en förändrad Kemikalieskatt i Sverige.
* Förslag till ett utökat RUT-avdrag för service på hushållsmaskiner.
* Utvecklingen av “Connected Home” och kompetenshöjningen inom detta område.

Dessutom kan du förvänta dig djupare analyser av marknadsutvecklingen för vitvaror och småapparater, produktnyheter och andra nyheter från branschens företag och intressenter, likväl som nyheter från regering och riksdag, som berör branschen och mycket annat nyttigt “”branschsnack”.

Så se till att rekommendera APPLiAs nyhetsbrev och hemsida till dina kollegor och andra intressenter i vår bransch.

Välkommen till ett mycket intressant APPLiA-år 2019!

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone