Ordförandes ord: Nu heter vi snart APPLiA!

EHL-APPLiA

Branschorganisationen byter namn: EHL blir APPLiA – Home Appliances Sweden.

Vid branschorganisationens ordinarie medlemsmöte nyligen beslutades enhälligt om ett namnbyte från EHL (Elektriska Hushållsapparat Leverantörer) till det nya namnet APPLiA – Home Appliances Sweden, som vi då kommer att ha gemensamt med vår europeiska samlingsorganisation och många av våra europeiska systerorganisationer.

Det ger oss kraftigt utökade möjligheter till samlad påverkan av de politiska-, regulativa och handelspolitiska besluten, som tas på Europanivå, vilket kommer att öka vår effektivitet och också ge oss impulser till förnyelse av våra arbetssätt. Vårt arbete till statushöjning för vitvarubranschen kommer därmed att väsentligt underlättas.

EHL:s kansli arbetar nu intensivt under december med denna namnändring, som kommer att vara giltig från januari 2019, och kommer att informera branschorganisationens alla medlemmar om de nödvändiga förändringarna, som kommer att ske i samband med namnbytet. Vad tror ni till exempel vårt EHLnytt kommer att heta i fortsättningen?

(APPLiA-loggan är inte 100 procent fastställd ännu men kommer sannolikt se ut ungefär som ovan.)

Kent Oderud, Ordförande EHL

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone