Påverkansarbete hos APPLiA i Bryssel

APPLiA-Manifesto2019

Vår branschorganisation i Bryssel har ett kansli som bemannas av drygt tio personer, som bedriver lobbyarbete i EU:s alla organisationer och inom alla juridiska områden som berör branschen. Miljörelaterade frågor ökar löpande i omfattning, såsom ecodesign, energimärkning och kemikalier – och producentansvar samt hållbarhet är naturligtvis stora områden med såväl standarder som lagstiftningar.

Påverkansarbetet sker i olika grupperingar där vissa arbetsgrupper enbart består av branschföretagens tekniska expertis, andra arbetsgrupper kan även inkludera de nationella branschföreningarna och några arbetsgrupper hanterar de nationella branschföreningarnas arbete med påverkansarbete nationellt. Särregler på nationell nivå hanteras av den nationella organisationen med bistånd av APPLiA Europe.

Merparten av de nationella föreningarna arbetar nu under namnet APPLiA vilket ger oss en gemensam plattform såväl nationellt som på EU-nivå.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone