Plus 13 procent för påbörjade bostäder Q1-Q3

SCB-Paborjadelagenheter_Q1-Q3_2000-2020

SCB presenterade nyligen siffror för antalet påbörjade bostäder i Sverige under kvartal 1 till kvartal 3 i år. Sammanlagt påbörjades byggandet av 38700 bostäder under de tre första kvartalen 2020. Det innebär en ökning med 13 procent jämfört med samma period 2019 då 34250 bostäder började byggas, enligt SCB.

Ökningen kommer från ett kraftigt ökande antal påbörjade lägenheter i flerfamiljshus med hela 19 procent, vilket motsvarar att 31500 lägenheter påbörjades i flerfamiljshus. Av dessa är mer än hälften (66 procent) planerade att överlåtas som hyresrätter efter färdigställandet.

Regionala skillnader i påbörjade lägenheter
Siffrorna från SCB visar på en del regionala skillnader mellan landets alla delar. De största ökningarna ser vi i Norrbotten, Örebro och Västmanland. De båda storstäderna Stockholm och Göteborg uppvisar också stabila ökningar medan antalet påbörjade lägenheter i Skåne och Östergötland tappar fart gentemot förra året.

Färre småhus påbörjas
Småhus går mot trenden och nådde cirka 7200 påbörjade bostäder under den redovisade perioden, vilket är en minskning på 8 procent jämfört med motsvarande period 2019. Här är det storstadsområdena som står för den största minskningen medan riket i övrigt nära nog håller ställningarna.

Under denna period gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på 1750 lägenheter, vilket är cirka 25 procent lägre än de 2350 ombyggnationer som påbörjades under samma period 2019, menar SCB.

Ni som vill veta hur helåret 2020 utvecklar sig, får hålla er till februari – då presenterar nämligen SCB den preliminära statistiken över påbörjade bostäder för hela året 2020. Du kommer givetvis att kunna läsa om detta här på APPLiAnytt – vi bevakar detta åt dig!

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone