Rapportering av farligt avfall – en app lanserad

El-Kretsen-Insamlare_app

Sedan 1 november 2020 måste transporter av farligt avfall antecknas och rapporteras till Naturvårdsverket, både när avfallet – exempelvis uttjänta vitvaruprodukter – hämtas hos konsument och när det fraktas från butik/verkstad till avfallsstation. En enda produkt kan således ge upphov till många rapporter, i de fall transporten sker i flera steg, och såväl företaget som fraktar avfallet som företaget som tar emot det för att vid ett senare tillfälle frakta det vidare är skyldiga att anteckna och rapportera.
För att förenkla hanteringen har El-Kretsen nu lanserat en app kallad “Insamlare” – och en app för “Avlämnarintyg” är under utveckling.

Avlämnarintyg
Förutom att man måste anteckna och rapportera varje steg i avfallets väg från ett hem till en återvinningscentral till Naturvårdsverket måste man även, för att få lämna elavfall på kommunernas återvinningscentraler – eller andra insamlingsanläggningar – sedan 1 november 2020 som verksamhet ha ett avlämnarintyg, och det beror på grund av nya regler gällande Farligt avfall i Avfallsförordningen (2020:614) 6 kap. 1-3 § där anteckningsskyldigheten nu även utökats till en mer omfattande rapporteringsskyldighet och då främst för verksamheter.

Ett avlämnarintyg ger verksamheter rätt att, i El-Kretsens regi, lämna elavfall från El-Kretsens anslutna producenter direkt till en anvisad insamlings eller förbehandlingsanläggning.

När man skapar ett avlämnarintyg blir man ombedd att fylla i vilken typ av elavfall man vill lämna, dess uppskattade vikt, var avfallet uppstod samt kontakt- och företagsuppgifter. Man får sedan ett e-postmeddelande med ett ordernummer, sammanställda uppgifter och en anvisning till den insamlingsanläggning (mottagare) som hanterar just det avfallsslaget i det området. Mailet man får är ett intyg som man som avlämnare behöver visa upp hos mottagaren för att få lämna materialet kostnadsfritt. Observera att man som verksamhetsavlämnare behöver ett nytt avlämnarintyg per tillfälle och avfallsslag.
Avlämnarintyg skapar man här.

Appar skall förenkla
El-Kretsen menar att det stora problemområdet är konsumentavfall från verksamheter, och meddelade i samband med att de nya reglerna infördes att man avser att så snart som möjligt lansera två appar som kommer erbjudas avfallslämnare och mottagare – apparna kommer kräva en smartphone med operativsystem Android 6 eller IOS 14 (eller nyare).

Appen “Insamlare” lanserades 15 februari (efter att ha testats av tre kommuner) och innebär att hämtplatser enkelt kan ta emot farligt avfall med tillhörande avlämnarintyg från verksamheter. Med appen skannar man QR-koden, kontrollerar, registrerar och så är det klart. Med godkännande av avtal att El-Kretsen agerar ombud kommer El-Kretsen sedan rapportera mottagandet till registret för farligt avfall. I övrigt kommer El-Kretsen att med befintliga anteckningar som de har för transporter med mera rapportera detta enligt kraven på farligt avfall. En funktion för lagerrapportering är inkluderad redan från start.

El-Kretsen meddelar att utvecklingen av en “Avlämnarintygs-app” (som skall hjälpa avfallsproducenter, serviceverkstäder och fastighetsbolag med flera) är påbörjad. Denna applikation kommer förenkla skapande och hantering av avlämnarintyg – med förifyllda uppgifter och historik – samt erbjuda tjänsten att rapportera avfallsproducentanteckningen.

– Pilottest av appen för “Avlämnarintyg” beräknas starta i början av april, och kommer genomföras av en medlem i APPLiA, säger Fredrik Benson, ansvarig för verksamhetsutveckling samt v.VD på El-Kretsen.

El-Kretsen har som ambition att kunna utöka funktionaliteten i mottagarhänseende, exempelvis fler fraktioner, om intresse för detta finns. Dessutom avser El-Kretsen att inkludera funktioner som exempelvis ärendehantering mot El-Kretsen, för att lyfta några framtidsplaner när det gäller apparna. Målsättningen är att utvecklingen sker i samråd med kommunerna, för att skapa användarvänliga och funktionella verktyg för det dagliga arbetet med farligt avfall och då primärt konsumentelavfall.

En sak som Fredrik Benson tror att många inte känner till är att El-Kretsen inte kan hjälpa kunder som transporterar “mycket” elavfall med själva tillstånden som kan krävas från Länsstyrelsen etcetera. Information om detta finns här.

Behöver du som “insamlare” och “avlämnare” veta mer om rapporteringen av farligt avfall, eller om du har specifika frågor, kan du e-posta info@el-kretsen.se eller ringa El-Kretsen på 08-545 212 90.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone