Rekordsnabb utredning skall ge fler bostäder

Kontor_blir_bostader_i_Kista-Illustration_SandellSandberg

I medierna kan vi läsa om att “konkurser ger fler tomma lokaler i köpcentrum” och “behövs verkligen stora kontorsytor i framtiden” och liknande rubriker, vilket får oss att fundera på hur framtiden kan se ut för de stora fastighetsbolagens mix av bostäder och lokaler. Likaså börjar politiken att fundera på detsamma. Regeringen har därför uppdragit åt Boverket att snabbutreda hur det ska kunna bli enklare att konvertera just kontorsytor till bostäder. Utgångsläget är nämligen inte så enkelt, trots att vi har ett skriande behov av ett ökat antal bostäder i Sverige.

Hemmajobbandet påverkar efterfrågan på lokaler
Bakgrunden till utredningen ligger i att många vant sig vid hemmajobbandet och att en del företag inser nu att den kontorsyta man har haft tidigare, inte kommer att behövas i samma utsträckning i framtiden. Det har visat sig att många är nöjda – både arbetstagare och arbetsgivare – med det ökande distansarbetandet. Ett scenario är att stora kontorsytor kommer att friställas och bli tomma varefter tiden lider.

Dagens regler hindrar omvandlingen
Det finns ju indikationer på att fler branscher överväger att göra distansarbete till ett permanent inslag och då minskar ju behovet ytterligare av kontorsyta. Men att göra om dessa ytor till bostäder är inte alls enkelt. Det finns en mängd regler, bestämmelser och byggförordningar som påverkar förutsättningarna till omvandling till bostäder. Men det är inte bara byggregler om till exempel ljusinsläpp, bullernivåer, energiförbrukning och krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga (vilket inte krävs för kontorslokaler), utan också de ekonomiska förutsättningarna för omvandlingen som skaver.

Utöver byggreglerna finns också skatteregler som hinder för omvandling. Den som hyrt ut en lokal, gjort avdrag för moms och sedan omvandlar lokalen till bostäder, kan tvingas att betala tillbaka momsen igen. Utöver det så finns olika regler för avdrag och avskrivningar, som kan stå i vägen för en övergång. Allt detta får nu utredningen kartlägga.

Branschen positiv till utredningen
Fastighetsbranschen ser positivt på att regeringen tillsatt en snabbutredning, som skall vara klar till den 26:e februari, och som leds av Tor Borg på Boverket. Utredningen skall kartlägga om det med dagens regler finns något som försvårar och fördyrar fler omvandlingar av lokaler till bostäder.

Anneli Jansson, vd för Humlegårdens fastigheter uttalar sig i medierna om detta:
– I dagsläget är det väldigt svårt att omvandla lokaler till bostäder, så vi är positiva till att man gör en utredning och att det kan leda till mer flexibilitet, för det behövs verkligen mer bostäder i Sverige.

I SCB:s redovisning av “ombyggnationer” ser vi att omfattningen av omvandlingen under fjolårets första tre kvartal gav ett tillskott på cirka 1750 lägenheter jämfört med ett tillskott på 2350 lägenheter under motsvarande period 2019. Ännu syns således ingen större fart på omvandlingen.

Vitvarubranschen redo
Men, minskar nu den framtida efterfrågan på kontorsytor och om hyresläget för lokaler därmed kommer in i en nedåtgående spiral, så kan det bli högaktuellt med omvandlingar till bostäder – och då behövs en hel del regelförenklingar för att ge de rätta förutsättningarna för detta. Och när detta tar fart, så står vitvarubranschens företag där och levererar nya, energisnåla maskiner till kök och tvättutrymmen. Men först alltså en rekordsnabb utredning av Boverket till slutet av februari i år – tänk om fler utredningar kunde genomföras så snabbt! APPLiAnytt kommer att följa upp hur detta utvecklar sig.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone