RUT-avdraget föreslås ökas till 75 000 kronor

Service-Hemma

Regeringen har föreslagit att RUT-avdraget skall ökas till 75 000 kronor, samtidigt förs en diskussion om utökat ROT-avdrag då man sett att svartarbete kan minska med ökat avdrag.

APPLiA anser att det är positivt att skattereduktionen höjs till 75 000 kronor för RUT-avdraget. APPLiA förordar även en översyn av begreppet i gällande rätt då vi genom undersökningar i branschen konstaterat att RUT-avdraget är lite använt för vår bransch, som man kan läsa om här.

Sedan 2017 har RUT-avdraget ökat från knappt 25 miljoner kronor till knappt 40 miljoner kronor. Totalsumman 2019 för använt RUT-avdrag är drygt 5,5 miljarder kronor. Utifrån det kan vi konstatera att endast 0,7 procent av de samlade RUT-avdragen rör service på vitvaror. Ökningstakten har under 2019 försvagats för RUT-avdrag för vitvaruservice trots dubbleringen av max-beloppet för RUT.

APPLiAs huvudargument för att kunna öka användandet av RUT-avdraget är följande förslag:
* Inkludera färdkostnad
* Inkludera reparationer som sker även inne på verkstad
* Inkludera alla hushållsprodukter
* Inkludera reservdelar

“APPLiA Remissvar – Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget SOU 2020:5” kan läsas i sin helhet här.

På politisk nivå diskuteras även en utökning av ROT-avdraget vilket är gynnsamt för vår bransch då flertalet renoveringar av kök och tvättstugor innebär uppgraderingar av hushållsapparaterna i hemmet.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone