SCIP-databasen öppnades den 14 september

KEMI-SCIP_1

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har nu (äntligen!) öppnat upp SCIP-databasen för konsumenter och avfallshanterare så att de kan söka information om särskilt farliga ämnen i olika varor. Genom att kunna söka bland varumärken, varutyper, material eller kemiska ämnen ska det bli enklare för konsumenter och företag att göra mer medvetna val, och för avfallshanterare att återvinna varor och material på ett lämpligt och säkert sätt.

SCIP-databas
Efter att cirka 6 000 rapporterande företag över hela Europa nu registrerat in drygt 6 miljoner produkter i databasen (och hela tiden fyller på med nya produkter) så börjar den bli användbar. När APPLiAnytt synar databasens innehåll, så ser vi att förekomsten av bly är vanligast bland de rapporterade ämnena. De vanligast förekommande varutyperna är maskiner av olika slag, elektronisk utrustning, fordon, gummiartiklar och möbler. Våra branschprodukter ingår givetvis också i databasen.

Databasen är inte helt lätt att använda för den ovane. APPLiAnytt rekommenderar därför denna introduktion till SCIP-databasen, som du finner genom att klicka på videoklippet nedan.

Mer om SCIP
SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles, (Products). SCIP handlar om att producenter anmäler information om särskilt farliga ämnen, så kallade SVHC-ämnen eller kandidatämnen, i sina varor till en databas, som den europeiska kemikaliemyndigheten Echa tillhandahåller.

När varor av många kategorier blir avfall i våra insamlingssystem, kan förekomsten av farliga ämnen göra avfallet svårt eller till och med olämpligt för återvinning. Inom EU finns ett mål om giftfria materialkretslopp. För att främja en sådan utveckling har Echa tagit fram SCIP-databasen, dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna. Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i avfallsledet.

Informationen i databasen är framför allt användbar för företag som hanterar avfall och återvinning men kan även vara viktig för myndigheter för att få kunskap om vilka typer av varor och material som kan innehålla potentiellt farliga ämnen. Även konsumenter och inköpare har tillgång till informationen och kan använda den för att välja bort varor med särskilt farliga ämnen.

KEMI-SCIP_2

Direkt-länk till databasen
Klicka här för att komma direkt till SCIP-databasen.

Echa vill dock meddela att en uppdatering (en årlig IUCLID-formatändring) tyvärr också kommer att omfatta SCIP-databasen. Uppdateringen till det nya formatet, kommer att innebära att det från och med nu till slutet av november 2021 kommer att ske en paus i publiceringen av inlämnade SCIP-anmälningar. Övriga funktioner i databasen skall inte komma att påverkas, meddelar Echa.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone