Norden i topp i Europa när det gäller smarta hem

Smartahemmet-anvandning-2019

När nu EU för första gången mäter användningen av smarta produkter i hemmen, så visar det sig att de skandinaviska länderna med Danmark i täten toppar listan. Nederländerna hänger också på i toppen. Således har 23 procent av danskarna och 19 procent av svenskarna använt smarta produkter i hemmet under de tre senaste månaderna, enligt undersökningen.

Även Finland och Island ligger klart över det europeiska genomsnittet – så vi kan gott tala om att invånarna i Norden ligger långt före resten av Europa när det gäller att utnyttja den nya tekniken. Intelligenta produkter används av brukarna i betydligt mindre omfattning i till exempel Tyskland och Frankrike på bara 9 procents användning och klart under genomsnittet inom EU.

Hur definieras smarta produkter för hemmet?
Högtalare, robot-dammsugare, kylskåp, ugnar, diskmaskiner, kaffemaskiner, belysning, alarmsystem och tvättmaskiner är exempel på produkter, som alla kan köpas i modeller som kan kopplas upp mot internet. Det är då möjligt för dessa produkter att mottaga, samla och vidarebefordra information till nätet och till andra enheter såsom till exempel en smartphone. Därmed är det möjligt att styra produkten från en app i telefonen eller surfplattan.

Röststyrda produkter såsom digitala assistenter är en annan produktgrupp, som utgör komponenter i det smarta hemmet. Dessa har inbyggda högtalare och mikrofoner och kan uppfatta röstkommandon och ge svar på dessa. “Smart home”-produkter, intelligenta produkter och IoT-produkter (Internet of Things) är begrepp som omfattar dessa “smarta” hemprodukter. EU-statistiken har valt att använda just beteckningen “smart home”-produkter i denna undersökning som nu presenteras för första gången.

Smartahemmet-anvandning-2019Danmark

Männen i medelåldern tar täten
Danmarks motsvarighet till vårt SCB, Danmarks Statistik, har grävt djupare i siffrorna som rör användandet av smart home-produkter och kan konstatera att det är männen som är överrepresenterade bland användarna av smart home-produkter. Nära nog två av tre användare av dessa är i Danmark män.

Utöver betydelsen av kön, så ser Danmarks Statistik också en del skillnader i åldersstrukturen för användarna av denna nya teknik. Det är danskarna i den yngre medelåldern som tagit täten i användandet; 35-44-åringar är de som är mest representerade när det till exempel gäller att justera värmen i huset via en app på distans eller kolla innehållet i kylskåpet med hjälp av kylskåpskameran när man står flera kilometer därifrån i matvarubutiken.

Antal år i skolbänken har också betydelse för populariteten för smart home-produkter innanför hemmets fyra väggar. För personer med medel-lång eller lång utbildning ligger användandet över snittet. Bland dem med den allra längsta utbildningen har redan var tredje person regelbunden användning av internetuppkopplade smarta hemprodukter.

Det finns anledning att tro att om en liknande undersökning skulle presenteras för Sverige så skulle siffrorna gå i samma riktning som i grannlandet. Denna typ av information är “mumma” för alla marknadsförare som nu söker definiera målgrupper för olika aktiviteter kring marknadsföringen av branschens intelligenta produkter och alla dess användarfördelar.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Källa översta bilden: ec.europa.eu/eurostat/data/database.
Källa nedersta bilden: It-anvendelse i befolkningen 2019, www.statistikbanken.dk/bebrit09.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone