Spännande & utmanande två första månader

APPLiA-Sverige2019

Ordförandes ord:
Det har nu gått två månader sedan APPLiA bytt namn från EHL, och kansli till Teknikföretagens Branschorganisation – och utmaningarna har haglat som spön i backen!

Först kom förbudet mot Energimärkningen på dammsugare från EU-domstolen. Det kan du läsa mer om här ovan i APPLiAnytt. Nu förväntar vi oss en reviderad energimärkning till år 2021/2022.

Sedan kom ett negativt besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan till den tänkta utbildningen till servicetekniker med connected home kompetens, som vi ansökt om att starta under 2019. Vi låter oss dock inte nedslås utan APPLiA agerar nu vidare gentemot andra möjliga utbildningsorgan, då kompetensförsörjningen för vitvaru- och serviceföretag inom detta område är stor och kraftigt ökande.

Vid regeringsbildningen i januari föreslogs en förändring av RUT- och ROT-avdragen. APPLiA är positiva till höjningen av avdragsgränserna och passade på att inlämna en remiss till förslaget, med branschens krav på att den del som behandlar RUT-avdraget för service i hemmet på vitvaror – där vi kräver en utökning av avdragsberäkningen till att också bland annat innefatta färdkostnaden för inställelse till ett serviceuppdrag och att även reparationer som genomförs på verkstad (komplicerade reparationer, diagnos av intermittenta fel etcetera) inkluderas. Hela remissen hittar du på hemsidan www.applia-sverige.se den 1 mars.

Sedan kom det politiska beskedet att Kemikalieskatten skall utökas till fler varugrupper, som ännu inte skattebelagts, under mandatperioden. Men i väntan på flera politiska utredningar omkring detta, så passade regeringen på att avge ett konkret förslag till en 35%-ig ökning av skatten på flamskyddsmedel i viss elektronik, bland annat vitvaror, från den 1/8 2019. APPLiA har opponerat kraftigt emot detta och samarbetar nu med Teknikföretagen, Svensk Handel och APPLiA-Europa för att motverka denna ytterligare höjning, som ytterligare spär på möjligheterna för den skattebefriade utländska e-handeln att konkurrera ut svensk handel och att få konsekvenser för etablering av lagrings-/logistik-företag inom Sveriges gränser. Och, allt detta utan uppvisandet av några miljövinster med skatten. APPLiA:s remiss till regeringen finns att läsa på hemsidan www.applia-sverige.se den 6 mars.

Branschåret 2018 avslutades för branschen med ett försiktigt värdemässigt plus gentemot 2017 (2,1%). Men bilden är mycket splittrad! MDA visar tillbakagångar inom alla segment förutom diskmaskiner, som värdemässigt ökar med en knapp procent, medan SDA uppvisar kraftiga ökningar inom alla sina segment – allra mest inom “ironing” och “personal care”. En tillbakagång på bostadsmarknaden med ett minskat byggande och effekter av Kemikalieskatten är troliga förklaringar till tillbakagången för de stora vitvarorna.

Nu stormar APPLiA och branschen vidare in i 2019 och är beredd på fler överraskningar – både positiva och negativa – under året!

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone