Styrelsens synpunkter: Viktigast just nu

Electrolux-BoLandstrom

Hej Bo Landström

Du arbetar i EHL:s styrelse; Vad är enligt dig branschens och styrelsens viktigaste uppgift just nu?

– Vår bransch står inför en stor utmaning i och med den snabba omställningen till digital handel. Konsumenternas eventuellt ändrade framtida inköpsmönster kommer att stöpa om det sätt som våra produkter säljs på.
Amazons entré på den svenska marknaden kommer att verka som en katalysator till ett ändrat konsumentbeteende.

– Vi ser även en utmaning för branschen att få fram servicetekniker som behärskar den nya tekniken med uppkopplade produkter. Här jobbar vi för att få någon högskola att ta fram ett utbildningsprogram för morgondagens servicetekniker.

– De kommande åren kommer frågan om vår miljö att stå i fokus. Vi ser redan nu förslag i EU som om de realiseras, kommer innebära stora förändringar för hela vår bransch. Nya direktiv som kommer påverka både tillverkare och distributörer av vitvaror.

– För EHL:s styrelse blir 2019 ett spännande år. Vi byter namn till APPLiA så att vi får samma namn som vår huvudman i Bryssel och våra övriga kollegor i Europa. Samtidigt byter vi tillhörighet för vår branschorganisation, från nuvarande Branschkansliet till TEBAB hos teknikföretagen. Ett byte som vi hoppas kommer att ge vår bransch ett större utrymme och tyngd i framtida diskussioner med olika myndigheter.

Bo Landström, Country Manager Sweden, Nordic B2P Manager, Electrolux HemProdukter AB

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone