Styrelsens synpunkter: Viktigast just nu

Whirlpool-HakanBlom (foto Thomas Pecillo)

Hej Håkan Blom

Du arbetar i styrelsen i APPLiA – Home Appliances Sweden; Vad är enligt dig branschens och styrelsens viktigaste uppgift just nu?

Ur ett branschperspektiv ser jag några utmaningar vi behöver vara uppmärksamma på.
Tillväxten inom stora vitvaror har till stor del drivits av nybyggnation av både småhus och flerfamiljsfastigheter, och vi som bransch behöver vara uppmärksamma på hur osäkerheten på bostadsmarknaden kan komma att påverka oss. Det kommer många olika signaler från experthåll, vilket kan vara svårt att förhålla sig till.

Den politiska situationen är också av intresse från ett regleringsperspektiv. Branschen står självklart helt och fullt bakom initiativ som stödjer miljön och driver många projekt med mål att minska miljöpåverkan, men lagstiftning och regleringar bör ske på EU-nivå. Om ett enskilt medlemsland initierar något, som till exempel den omtalade kemikalieskatten, kan resultatet bli tveksamt och inte stå i paritet med den komplexitet det medför för branschen.

Vi måste “titta runt hörnet” för möjliga nya initiativ och förbereda oss för att på ett tidigt stadium påverka hur man utformar regelverket, och hur det ska tillämpas.
En av de främsta orsakerna till att byta organisatorisk tillhörighet var att förbättra omvärldsbevakningen, både lokalt i Sverige men också inom EU och globalt. Organiserade inom TEBAB är jag övertygad om att vi har de bästa förutsättningar för det arbetet.

APPLiA Swedens styrelse behöver naturligtvis titta på många utmaningar och möjligheter, men huvudfokus bör ligga på ovan nämnda branschutmaningar.
En mer marknadsmässig utmaning vi föresatt oss är att göra vår bransch och de innovationer vi har mer “coola” och synliga.
Vi konkurrerar med andra branscher om konsumentens inköp, men vi strävar framförallt efter att göra konsumenterna medvetna om hur våra produkter kan förenkla deras vardag.

Håkan Blom, Head of supply chain, nordic, Whirlpool

(foto: Thomas Pecillo, Whirlpool)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone