Styrelsens synpunkter: Viktigast just nu

Electrolux-AndreasViefhaus

Hej Andreas Viefhaus

Du arbetar i styrelsen i APPLiA – Home Appliances Sweden; Vad är enligt dig branschens och styrelsens viktigaste uppgift just nu?

Viktigaste frågan i branschen är hur framtidens kundresa kommer se ut, offline och online. Samtidigt som vi i branschstyrelsen behöver ansvara för att attrahera bästa personalen till vår bransch, som ibland anses vara en lågintressebransch.

Som styrelse behöver vi även beakta konkurrensneutrala skatter och avgifter, såväl nuvarande som framtida, bland annat genom påverkan i olika forum, inklusive politiker och myndigheter.

Andreas Viefhaus, VD Electrolux Hemprodukter AB, General Manager Nordic Cluster

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone