Styrelsens synpunkter: Viktigast just nu

Tefal-OBHNordicaGroupAB-JohanEklind

Hej Johan Eklind

Du arbetar i styrelsen i APPLiA – Home Appliances Sweden; Vad är enligt dig branschens och styrelsens viktigaste uppgift just nu?

Det viktigaste för branschen och styrelsen är att kunna vara behjälplig med olika frågor som dyker upp och tydliggöra olika initiativ och beslut som kommer från olika instanser. För styrelsen är det också viktigt att få denna bransch än mer synlig och att vara språkrör gentemot regering och andra viktiga viktiga beslutsfattare.

Det vi bland annat arbetar med just nu är energimärkningen för dammsugare, Kemikalieskatten och vår nya hemsida som är väldigt enkel att navigera i. I början av året ändrade vi namn till APPLiA (tidigare EHL) och är i linje med branschorganisationen i Europa och dessutom flyttade vi till TEBAB.

Johan Eklind, Country Manager Sweden, Tefal – OBH Nordica Group AB

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone