Teknikföretagens syn på konjunkturen

Teknikforetagen-Konjunkturprognos2019

Det sker en inbromsningen i den globala tillväxten. Den påbörjades i slutet av 2017 och förstärktes under förra året. Under början av 2019 ser man en utplaning som bedöms som tillfällig, och under senare delen av 2019 beräknas en fortsatt avmattning. De stora världsekonomierna Europa och Kina har redan bromsat men även USA visar tydliga tecken på svagare industrikonjunktur.

Främsta orsaken till inbromsningen är svagare investeringar i världsekonomin. Med svagare investeringar följer lägre produktions- och sysselsättningstillväxt. Teknikföretagen räknar med att den globala tillväxten i år växlar ned till 2,5 procent och vänder långsamt under nästa år, till 2,6 procent.

Ta del av hela rapporten här.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone