Tydliga trender i branschen (1)

APPLiA-Branschtrender2020_1

Branschorganisationen APPLiA presenterade för sin branschekonomiska grupp i förra veckan de marknadstrender som varit tydliga inom vitvaror och hushållsapparater under 2020. Dels rör det sig om stadigvarande trender om förändringar i efterfrågemixen, men också mer kortsiktiga trender som påverkats av pandemiutbrottet. APPLiAnytt presenterar nu några utdrag ur denna presentation i några artiklar – den första här nedan behandlar tvättmaskiner och torktumlare. Nästa vecka följer vi upp vad som är de stora trenderna inom ett annat produktsegment; spisar, ugnar och hällar.

APPLiA-Branschtrender2020_2

Tvättmaskiner med större tvättkapacitet efterfrågas
Den starkaste “pandemipåverkande” trenden för tvättmaskiner är att de speciellt platsbesparande tvättmaskinerna – det vill säga de toppmatade och de kombinerade tvätt-o-torkarna ökar sin andel av försäljningen under 2020. Tillsammans står de nu för 23 procent av den totala försäljningen av alla typer av tvättmaskiner för hushåll – se diagram ovan. Fler konsumenter har under 2020 önskat en egen tvättmöjlighet i hemmet för att slippa komma nära andra människor i de gemensamma tvättstugorna. Då har dessa båda produktlösningar möjliggjort installation även i trängre lägenheter.

En stadigvarande trend för tvättmaskiner är att efterfrågan av maskiner med mer anpassade program ökar – framför allt program för hygien/allergi/desinfektion – med god temperaturhållning och godkända hålltider av dessa temperaturer. Allt detta för att uppnå bästa hygieneffekt. Dessutom har de senaste åren inneburit en kraftig förskjutning till tvättmaskiner med högre kg-kapacitet. Under 2020 ökade andelen frontmatade tvättmaskiner med 8kg eller högre kapacitet torr tvätt till 57 procent, vilket är hela fyra procentenheter högre än 2019.

APPLiA-Branschtrender2020_3

Torktumlare med värmeväxlare är framtiden
Torktumlare med värmeväxlare vinner starkt på marknaden och är en stadigvarande trend som varit synbar de senaste åren. Skälet är att dessa erbjuder en klart förbättrad energiekonomi än de konventionella kondenstumlarna. Inom detta produktsegment har en stark produktutveckling skett de senaste åren – de gamla evakueringstumlarna eller frånluftstumlarna som de kallades (som blåste ut varm luft direkt ut i naturen) återfinns numera knappt alls på marknaden i Sverige. Istället är det värmeväxlarvarianten som tar över mer och mer och står för 72 procent av alla sålda tumlare under 2020. Året innan var andelen 68 procent och andelen har ökat stadigt de senaste 5-6 åren. De konventionella kondenstumlarna förlorar motsvarande andel av försäljningen på marknaden.

Värmeväxlartumlarna har alla de högre energibetygen, det vill säga A+++, A++ och A+ medan de konventionella tumlarna har som bäst B-klassning. Medan flera andra produkter inom vitvarusortimentet erhållit nya energiklassningar från den 1 mars i år så dröjer det ännu några år innan just torktumlarna får nya europeiska energiklassningar.

APPLiA-Branschtrender2020_4

Hur fungerar en värmepumpstork?
En värmepumpstork fungerar som ett slutet slingsystem genom att värma upp luften för att avlägsna fukt från kläderna och sedan återanvända den när fukten har avlägsnats. Detta istället för att släppa ut varm, fuktig luft genom en torkventil till utsidan som en konventionell frånluftstumlare gör. En värmepumpstork skickar istället den fuktiga luften genom en förångare. Där avlägsnas fukten ur luften utan att förlora för mycket värme. Så sluts sedan kretsloppet med “återanvändning” av den uppvärmda luften. Ett köldmedium ingår i denna process och innebär att en optimal avfuktning av luften sker och mindre el används för att generera återvunnen värme.

Moderna torktumlare har fuktsensorer, vilket bidrar till att spara tid och energi samt att förhindra övertorkning av tvättgodset. Men de smarta funktionerna slutar inte där – ta en titt, och du hittar modeller med program för olika fuktnivåer (stryktorrt, mangeltorrt etcetera), anti-skrynkelteknik, ångfunktion samt andra smarta program och till och med fjärrkontroll eller smartphone-kontroll.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone