Tydliga trender i branschen (3)

APPLiA-Branschtrender2020_3_1

APPLiAnytt fortsätter artikelserien som presenterar utdrag ur årets rapport från branschorganisationen APPLiA om de trender som varit tydliga inom branschen för vitvaror och hushållsapparater under de senaste åren. Denna gång fokuserar vi på de trender som kan anses ha drivits på av pandemin och vårt ökade hemmavarande.

APPLiA-Branschtrender2020_3_2

Bänkdisken ökar sin popularitet
Inom produktsegmentet “diskmaskiner” så ökar de mindre diskmaskinerna sin försäljning under 2020. Allra mest ökade de allra minsta modellerna som är byggda för att placeras på exempelvis en köksbänk. Dessa så kallade bänkdiskar ökade nästan 50 procent mot föregående år och fördubblade därmed sin andel av den samlade diskmaskinsförsäljningen i Sverige och uppgår nu tillsammans med de andra smalare maskinerna i 45 cm bredd till 13 procent av marknaden.

Skälet till denna ökning av andelen är att hänföra till vårt ökade hemmavarande. Vem vill fylla sina dagar med tråkig handdisk? Så även i bostäder med mindre utrymme för en fullstor diskmaskin, så har de mindre varianterna fyllt sin funktion. Vi märker också att fritidshus utanför städerna har bebotts i högre omfattning under dessa pandemitider – och inneburit att fler bänkdiskar kommit till användning också i dessa fritidsbostäder.

APPLiA-Branschtrender2020_3_3

Frysboxen är het igen
Visst minns vi hamstringsvågen i inledningen av pandemin? Toalettpappret tog slut i butikerna liksom pastan och en del andra livsmedel. Livsmedelsinköpen ändrades också till större inköp per handlingstillfälle (som senare ofta blev onlineköp) och känslan att köpa på sig ett större förråd än normalt spred sig i landet.

Behovet av mer lagringsutrymme ökade i rask takt i hemmen. Framför allt efterfrågades mer fryskapacitet för långtidslagring vilket fick hela fryssegmentet att öka och allra mest ökade frysboxarna. Dessa har under en lång tid minskat sin andel genom åren, men nu sker en distinkt vändning. Detta gör att andelen för frysboxar går från knappt fyra procent till drygt sex procent av den totala försäljningen av alla kyl- och frysprodukter i Sverige 2020.

APPLiA-Branschtrender2020_3_4

Sverige lagar mat och bakar hemma
Uteätandet har minskat markant sedan pandemiutbrottet – men “äta bör man”, så mycket av tillredningen av livsmedel sker under den här tiden i hemmen istället. Att också bakning sker i hemmamiljö bevisas av att jästförsäljningen i hushållsförpackningar ökat ordentligt. Till detta extra hemarbete behövs tidsbesparande och bekväm maskinhjälp.

Hela detta segment från de små matberedarna till de stora köksmaskinerna/assistenterna ökar under 2020 med nästan 20 procent. Allra mest ökar köksmaskinerna i <4-litersklassen och de riktigt stora i >6-litersklassen. Dessa ökar därmed sina andelar av marknaden på bekostnad av de små matberedarna, som minskar från sin andel på 66 till 60 procent under 2020. (Literantalet anger degskålens kapacitet.)

APPLiA-Branschtrender2020_3_5

Gott kaffe i hemmet
Hela segmentet “kaffemaskiner” har ökat försäljningen med över 21 procent gentemot förra året och nu är vi på väg mot 800000 sålda kaffemaskiner. Och vi vill väl att smaken av hemmakaffet minst skall matcha kontorskaffet när vi nu i stor omfattning jobbar hemma. Därför ser vi ökade försäljningsandelar för både fullautomatiska espressomaskiner och maskiner med pods eller kapslar. Och det är det ledande segmentet filterkaffemaskiner som får avstå några andelsprocent – de går från 86 procent till 79 procent 2020 – men ökar trots det 10 procent i försålda antal under 2020.

De manuella espressomaskinerna och de avancerade inbyggda kaffemaskinerna är fortfarande i startblocken med låga antal men svagt ökande.

Hemmagjord glass är smaskens
Det finns fler produktsegment inom APPLiA-branschen som påverkats av vårt ökade hemmavarande under 2020. En av dessa bubblare är glassmaskiner vars försäljning ökat med över 80 procent under året. Till den läckra hemmagjorda glassen passar givetvis en frasig våffla! De nu i mars aktuella våffeljärnen tillhör också årets bubblare med en ökning på hela 20 procent. Mums!

I nästa APPLiAnytt fortsätter vi med ytterligare ett utdrag ur APPLiA-rapporten över branschtrenderna under 2020, genom att belysa flera av de stadigvarande trenderna kring de mindre hushållsapparaterna (SDA).

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone