Tydliga trender i branschen (4)

APPLiA-Branschtrender2020_4_1

APPLiAnytt fortsätter artikelserien som presenterar utdrag ur årets rapport från branschorganisationen APPLiA om de trender som varit tydliga inom branschen för vitvaror och hushållsapparater under de senaste åren. Vi har i de tidigare artiklarna koncentrerat oss på de bestående trenderna kring tvättmaskiner och torktumlare, spisar, ugnar och hällar samt de pandemidrivna trenderna inom några av produktkategorierna. Denna gång kompletterar vi bilden av trendspaningen med nya insikter om hur SDA-segmentet (Small Domestic Appliances) utvecklats och gör nedslag i ett antal produktområden inom SDA.

APPLiA-Branschtrender2020_4_2
SDA-andelen ökar inom APPLiA
I bakvattnet av de stora ökningstalen för SDA-kategorierna under 2020 så ökar andelarna för de små hushållsapparaterna inom den sammanlagda vitvaru- och hushållsapparatmarknaden ordentligt. Värdemässigt från 26 till 29 procent och antalsmässigt är SDA med sina lägre styckpriser helt dominerande med en 72-procentig andel av APPLiA-marknaden i Sverige.

SDA-marknaden har tidigare genom åren ökat genom att nya kategorier tillkommit, som till exempel textilsteamers, varmluftsfritöser, slow juicers och robotdammsugare. Under 2020 har ökningen mestadels kommit från tillväxt av existerande varukategorier, också påverkat av den ökade tid som vi spenderar i våra hem. Några av dessa tillväxtkategorier presenteras här nedan:

APPLiA-Branschtrender2020_4_3

Det allra mest framgångsrika SDA-segmentet
Den ökade tid vi tillbringar hemma och i våra kök har under 2020 varit mumma för utvecklingen av det mest framgångsrika segmentet inom SDA; Small Kitchen Appliances, där kategorierna kaffemaskiner, mixrar/elvispar, bordsgrillar, köksmaskiner/assistenter, vattenkokare och matberedare samt mycket mer som rör “food preparation” ingår. Inom detta segment visar alla ingående kategorier antalsmässiga ökningar under 2020 som går från tillväxt på 10 till 21 procent. Diagrammet ovan visar på respektive kategoris ökning i procent inom detta segment. Speciellt bra har kaffemaskiner och köksmaskiner/assistenter gått under 2020 vilket du kunde läsa om i APPLiAnytt redan i förra veckan, i artikeln “Tydliga trender i branschen (3)”. Under “others” återfinns produktgrupper såsom vakuumförpackare, riskokare, skärmaskiner, glassmaskiner, köksvågar med flera.

APPLiA-Branschtrender2020_4_4

Påslösa dammsugare ökar starkt från låg nivå
De senaste åren har segmentet “påslösa” dammsugare fått mer exponering genom att utbudet har breddats ordentligt på marknaden. Främst sker detta hos de större leverantörerna, då produktprogrammen utvecklas för marknader där de påslösa dammsugarna har en betydligt större andel av marknaden – till exempel Frankrike och Storbritannien. I Sverige dubblar de påslösa dammsugarna sin andel av marknaden till sex procentenheter, men det sker ännu från en låg nivå.
Av de andra typerna av dammsugare är det skaft- och robotdammsugarna som trendar och ökar sina försäljningstal kraftigt. Bekvämt ska det vara! För båda dessa kategorier har utbudet breddats med många nya varumärken och varianter under de senaste åren.

EU-regler har förändrat dammsugarna
Dammsugarkategorin domineras annars värdemässigt av de traditionella golvdammsugarna, eller cylinderdammsugarna, som branschfolk ofta kallar dem. Denna kategori har de senaste åren genomgått stora förändringar. Från september 2014, såg nya EU-regler till att maxeffekten reducerades för dammsugare till max 1600 watt, och från september 2017 ströps maxeffekten ytterligare till 900 watt. Men meningen var inte att dammsugarna skulle suga sämre. Kraven på tillverkarna var att maskinerna skulle städa lika effektivt som tidigare, men med lägre energiförbrukning. Vilket uppfyllts med råge av branschens tillverkare.

För att visa detta på bästa sätt för konsumenterna försågs dammsugarna med energi- och effektivitetsdeklarationer. Dessa europeiska energideklarationer ogiltigförklarades dock senare efter ett utslag i EU-domstolen 2019. Nya energideklarationer utarbetas nu inom EU men det är oklart när dessa kan komma att gälla.

APPLiA-Branschtrender2020_4_5b

En varmluftsfritös finns nu i många hem
Tre underliggande trender hjälper varmluftfritöserna att öka kraftigt två år i rad på den svenska marknaden. Först den bestående äta-sundare-trenden och sedan det ökade matlagandet i hemmen under pandemin samt också en massiv annonsering i både TV och digitala medier förstås. Detta har gjort att cirka 150000 varmluftfritöser sålts i Sverige de senaste två åren och ökningstakten håller i sig. Varmluftsfritöserna tar fortsatt andelar från oljefritöserna, som framgår av diagrammet här ovan.

Varmluftsfritösen använder väldigt lite fett vid tillagningen och många modeller fångar till och med upp och separerar överflödigt fett som naturligt frigörs när till exempel kyckling eller fläsk tillagas. Detta innebär att du kan fortsätta äta god mat men med betydligt färre kalorier – om du har en varmluftfritös givetvis.

APPLiA-Branschtrender2020_4_6b

El-tandborstar mot nya höjder
Ett produktområde som uppvisat en väldigt hög ökningstakt de senaste åren är el-tandborstar inom segmentet “Personal Care”. Det är tydligt att den elektriskt drivna tandborsten börjat slå ut den “manuella” i många hem. Sedan 2016 så har försäljningen mer än fördubblats (index 239 i diagrammet ovan) och når nu snart 1,5 miljoner sålda årsvis. Den tekniska utvecklingen driver också denna marknad och erbjuder nu varianter av el-tandborstar med avancerad elektronik för att mäta till exempel hur lång tid man borstar och/eller justerar trycket som borsten ger mot tand och tandkött, med en optisk trycksensor.

De andra segmenten inom “Personal Care” – hårborttagning och hårvård – utvecklas inte alls i samma takt som tandborstarna. Vi borstar tänder men vi borstar tydligen inte håret lika mycket som förr… lite svårt att förklara, eller hur?

I nästa APPLiAnytt kommer vi att sammanfatta både de stadigvarande och de pandemidrivna trenderna inom vitvaror och hushållsapparater, som presenterats i APPLiA-rapporten 2020.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone