Tydliga trender i branschen (5)

APPLiA-Branschtrender2020_5_1

Hemmets betydelse har ökat under det gångna året – ROT-avdragen har ökat med åtta procent och de branscher som är fokuserade på hemmets miljö och funktion har haft god fart under pandemin – god fart har också de allra flesta av produktområdena inom vår bransch haft under 2020. Denna utveckling kommer också fortsättningsvis att påverka oss – arbetandet från hemmet lär inte upphöra abrupt till exempel. Men bakom dessa trender påverkade av pandemin ligger också en hel del stadigvarande förändringar för både vitvaror och hushållsapparater. Dessa har vi redogjort för tidigare i artikelserien i APPLiAnytt i fyra olika inlägg. Nu gör vi en sammanfattning av dessa trender. Vi berör också några betydelsefulla så kallade megatrender och ger ett perspektiv på hur dessa kommer att fortsätta påverka oss.

APPLiA-Branschtrender2020_5_2

Megatrend 1: Ny teknik driver på
En del teknikförändringar utvecklas snabbt till storsäljare på marknaden. Ett exempel på detta är värmepumpstumlarna, som ger köparen ett starkt inköpsincitament genom att det starka energibetyget för dessa tumlare exponeras på energidekalen. Andra teknikförändringar tar lite längre tid att slå igenom – fortfarande finns spisar med långsamma och strömförbrukande gjutjärnsplattor kvar på marknaden ännu 50 år efter att den keramiska hällen introducerades i Sverige. Till skillnad från de fristående spisarna så har det gått fortare med induktionstekniken hos inbyggnadshällarna, där induktion står för hela 84 procent av alla sålda hällar! Ugnar med pyrolysrengöring är också uppe i topp-speed när det gäller hur försäljningen utvecklas. Nästa bubblare inom detta område lär bli de nya hällarna med inbyggd fläkt, så kallad Down-Draft.

En annan inverkan på framtidens marknad lär definitivt den nya energimärkningen komma att få. Den närmaste tiden får nu en ökad fokusering från producenterna att uppnå nya energibesparande åtgärder på de vitvaror som fått nya energietiketter från 1 mars i år.

APPLiA-Branschtrender2020_5_3

Megatrend 2: Nya kategorier driver på SDA-marknaden
Historiskt sett inom SDA så är den starka tillväxt, som detta segment uppvisar, driven av tillkommande och nya kategorier av olika hushållsapparater. De senaste åren har vi noterat helt nya produktkategorier i form av till exempel varmluftsfritöser, steamers (ånga) för textilier, ett stort utbud av espressomaskiner, juicers, robotdammsugare, avancerade eltandborstar och olika “small kitchen appliances” (till exempel utrustning för sous-vide, vakuumförpackare för livsmedel, elektroniska vågar).

År 2020 innebar en kraftig ökning av antalet försålda SDA-produkter (+750000 stycken) och det är de stora kategorierna Kitchen Appliances, Kaffemaskiner och Personal Care som drivit på allra mest. Dessutom går robotdammsugare likväl som skaftdammsugare starkt framåt de senaste åren – utan att de traditionella golvdammsugarna tar stryk. Den här trenden ser ut att fortsätta, vilket kommer att innebära att vi i de svenska hushållen i snitt har fler än en dammsugare i framtiden.

APPLiA-Branschtrender2020_5_4

Megatrend 3: Värdet ökar mer än volymen
Vad betyder det att värdet ökar mer än volymen på marknaden? Den enkla förklaringen är att efterfrågan på mer högpresterande och dyrare produkter har ökat i produktmixen. Någon priserosion på branschens produkter förekommer knappast. Bakom detta enkla svar står en teknisk utveckling, som möjliggör de ökade snittpriser vi ser. Efterfrågan på energisnåla produkter ökar och då kommer till exempel de något dyrare värmepumpstumlarna i fokus, som då ger en snittprisökning på fyra procentenheter för hela tumlarkategorin. Efterfrågan på mer bekvämlighet ger de mer högvärdiga pyrolysugnarna ett ökad snittpris med drygt tre procent för hela ugnskategorin. Ökade snittpriser ser vi också för tvättmaskiner där en ökad efterfrågan på WiFi-uppkopplade tvättmaskiner med större kapacitet och automatisk dosering är synbar.

Men det är bland några av SDA-kategorierna vi hittar de riktigt stora snittprisförändringarna: kaffemaskiner med hela plus 12 procent. Lika stor förändring sker av snittpriserna för eltandborstar. Men allra störst förändring sker inom kategorien “köksmaskiner/assistenter/matberedare” där snittpriserna för hela kategorin hoppat upp hela 23 procent under 2020.

APPLiA-Branschtrender2020_5_5

Megatrend 4: långsiktig vitvarutrend
För antalsutvecklingen inom MDA konstaterar vi att det inte är några helt nya produktkategorier som driver marknaden – snarare den tekniska utvecklingen av de existerande kategorierna. Sedan mikrougnen kom in i APPLiA-statistiken i mitten av 80-talet så har inget nytt komplett produktsegment adderats till MDA. Däremot har ju en närmast osannolik utveckling skett inom produktutvecklingen med minimering av energiåtgång, prestandaförbättringar och utveckling av smarta funktioner på produkterna.

I diagrammet ovan uppvisar “spis/fläkt” en trendmässigt stark antalsmässig tillväxt mellan 2000 till 2020, som kommer av att den ökande andelen inbyggnadsprodukter (ugnar, hällar, fläktar) tar för sig mer inom MDA. Detta på bekostnad av de fristående spisarna.

Mer avgörande för hur denna marknad utvecklas på totalen är ju hur den ekonomiska utvecklingen är i landet, befolkningstillväxten och hur temperaturen är inom byggindustrins bostadsproduktion.

APPLiA-Branschtrender2020_5_6

Megatrend 5: trend mot uppkopplade maskiner och AI
Den tekniska utvecklingen av vitvaror och hushållsapparater har redan gett oss smartare och intelligentare maskiner för hjälp i hemmet – robotar som dammsuger varje hörn av lägenheten på egen hand, tvättmaskiner och diskmaskiner som själva doserar tvätt- eller diskmedel och själva beställer nytt när medlen börjar ta slut, kylskåp som håller koll på vilka livsmedel som behöver föras upp på inköpslistan, ugnar som ger förslag på recept och tillagning, eltandborstar som håller koll på att du borstar tillräckligt ofta och ökar/minskar trycket mot dina tänder beroende på behovet, maskiner som på egen hand indikerar driftstörning eller servicebehov.

Redan idag är en majoritet av de sålda vitvarorna uppkopplingsbara mot nätverk och kan redan idag ge ett värdefullt bidrag till ett energismartare, resurssnålare, säkrare och bekvämare hem.

Säkerligen kommer också möjligheterna att breddas till programuppdateringar på hushållsmaskinerna via nätet och service på avstånd (remote-service) för att säkra en lång användningstid av maskinerna i det cirkulära samhället. Samtidigt ges möjligheten till att nya affärsmodeller med till exempel pay-per-use enklare kan komma att få fotfäste på marknaden.

Vissa branschanalytiker har påstått att den traditionella produktutvecklingsprocessen inte längre är tillräcklig inom branschen. Istället, säger de, bör producenter öka sin snabbhet, samarbeta brett med ultrasnabba startups eller innovationsorganisationer och se till att vara feedbackdrivna. Detta kommer att föra företag närmare sina kunder och göra det möjligt för dem att möta behov snabbare och mer omfattande.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone