Välkommen till ett spännande branschår!

Branschen-2019

Ordförandes ord:
Spänningen inför det som kommer att hända 2019 i vår bransch har redan accelererat – läs till exempel här på APPLiAnytt om EU-domstolens beslut om ett omedelbart ogiltigförklarande av energimärkningen för dammsugare från den 18 januari i år!

Och det är många fler spännande utmaningar på gång. Bra att branschorganisationen då står extra stark nu från årsskiftet, med förhöjd branschkompetens och kansli inom Teknikföretagens Branschgrupper och med ett närmande till vår europeiska organisation APPLiA-Europe i Bryssel.

Just i Bryssel är en lång rad pågående arbeten på gång som branschen har att förhålla sig till, bland annat:

* En ny, reviderad energimärkning för tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner och nu också då (igen) dammsugare arbetas för närvarande fram.
* Ett nytt lågspänningsdirektiv förbereds.
* Förändringar i ECOdesign-bestämmelserna, som innehåller nya parametrar för våra produkters livslängd på marknaden och produkternas reparerbarhet, som ska underlättas till exempel med lättillgängliga reparationsmanualer och lång reservdelshållning.
* Arbetet med att upprätthålla återvinningsgraden av plast inom WEEE ur våra produkter har också aktualiserats efter Kinas förbud mot införsel av återvinningsplast.
* Diskussioner om gemensamma garantivillkor för produkter inom Europa.

På svensk mark fortsätter våra ansträngningar för att förändra den miljömässigt verkningslösa Kemikalieskatten på elektronik – nu med nya krafter i det nya politiska läget – med målsättningen att ersätta denna konkurrensskadliga skatt och istället verka för ett europeiskt förbud mot de aktuella flamskyddande medlen inom ramen för redan gällande EU-förordningar.

Andra teman inom den “politiska” sfären är vårt fortsatta arbete för att göra RUT-avdraget för service på vitvaror till att bli bättre hanterbart för branschens serviceföretag och mer förståeligt för konsumenterna.

2019-års verksamhetsplan inom APPLiA – Home Appliances Sweden tar också upp teman inom kompetensförsörjning i branschen – bland annat inom serviceområdet, där behovet är stort inför den utveckling vi ser inom “connected home” och en ökad politisk ambition till reparation av vitvaror (RUT-avdrag, ECOdesign). Men också ett ökat samarbete med landets universitet och högskolor.

Under våren kommer också en del nyheter som vänder sig till nyanställda personer i branschens företag, som vi vill ge en väl underbyggd introduktion till branschens villkor.

APPLiA – Home Appiances Sweden kommer givetvis, med vår omvärldsbevakning, också att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen och dess påverkan på vår bransch. Förutom en utökad screening av vår egen marknadsstatistik här i APPLiAnytt, så har också en branschekonomisk grupp bildats inom branschorganisationen, med syfte att våra medlemmars medarbetare ska kunna hålla sig ajour om dessa frågor.

APPLiA är väl förberedda för ett spännande nytt vitvaruår!

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone