VD ventilerar: Utveckling 2018 & prognos 2019

MattsSpangberg-20061109

EHL-företagens försäljning har under de senaste åren legat på historiskt höga nivåer. Under 2018 ser det ut som att branschens försäljning i stort blir oförändrad men ändå inte riktigt når upp till 2017 års all-time high, men ändå blir det näst bästa året för branschen.

Det som sannolikt påverkat många i sina investeringsbeslut under 2018 är ekonomiska faktorer som ökad oro för höjd dollar, diskussion om höjda räntor, instabil regering, vilket dessutom inneburit att färre bostadsaffärer gjorts. Trots alla dessa oklarheter drivs marknaden av att konsumenter vill fortsätta utveckla sina köksmiljöer. Det gäller såväl de som bor kvar i sina hus som de som flyttar till nytt. Köket har blivit hjärtat i hemmet och vi ser ett fortsatt ökat intresse av nya uppdaterade köksmiljöerna i spåren av ombyggnadsprogram, mat- och bakprogram i TV, ROT-avdrag. Antalet bostäder fortsätter att öka i takt med att vi blir fler invånare i landet vilket också påverkar branschen positivt.

Om inget oförutsett händer på den politiska och ekonomiska marknaden ser vi med tillförsikt fram emot en fortsatt god efterfrågan på de som vill fortsätta utveckla sina hem och kök. Fler bostäder som påbörjats de senaste år har färdigställning under 2019.

Det som skulle kunna förändra bilden är en större lågkonjunktur eller förändrade distributionsmönster där E-handelsföretag utanför Sverige fortsätter ta marknadsandelar, då de även fortsättningsvis har ett marknadsförsprång då de inte behöver erlägga kemikalieskatt. EHL fortsätter oförtrutet att bearbeta våra myndigheter för att täppa till detta kryphål.

Matts Spångberg, VD EHL

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone