VD ventilerar: EPREL innebär merjobb

EPREL-illustration

Energimärkningen utökas med en databas på EU-nivå från den 1 januari 2019 – EPREL. Leverantörerna ansvarar för att lägga in informationen om sina produkter i databasen.

Från detta datum blir det obligatoriskt för leverantörerna (det vill säga tillverkare och importörer) att lägga in data om alla nya produkter som omfattas av kraven på energimärkning i produktdatabasen EPREL. Databasen kommer att bestå av en offentlig del som riktar sig till konsumenter och en del som riktar sig till marknadskontrollmyndigheter som kontrollerar efterlevnaden av energimärkningen.

Gemensam tidsplan för alla EU-länder
Tidsplanen är gemensam för alla EU-länder. För svenska företag är det viktigt att Ni eller den som tillverkar åt Er lagt in produkterna i databasen i enlighet med datum enligt nedan:
* Nya modeller som sätts på marknaden efter 1 januari 2019 ska vara registrerade i databasen innan de får säljas.
* Modeller som fortsätter säljas och där enheter satts på marknaden mellan 1 augusti 2017 och 1 januari 2019 ska läggas in i databasen senast den 30 juni 2019.
* Modeller som satts på marknaden innan den 1 augusti 2017 får registreras i databasen om företagen vill.

Ytterligare information finns här.

Matts Spångberg, VD EHL

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone