VD ventilerar: Höjt tak för RUT

E-krona

RUT-avdraget föreslås att förändras från den 1 juli 2019. Förändringen är en tillbakagång till de regler som gällde innan förra mandatperioden. Förslaget innebär att taket för RUT-avdrag höjs från dagens 25000 kronor till 50000 kronor per person och beskattningsår.

Den föreslagna ändringen kommer ur den budgetreservation som M och KD föreslog och som ligger till grund för budgeten 2019. Förslaget innebär vidare att man vill tillsätta en utredning för att utvidga RUT-avdraget så att fler tjänster ska omfattas och att ytterligare höja taket till 75000 kronor.

För vår bransch omfattas reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. APPLiA kommer fortsättningsvis att bearbeta politikerna för att avdraget även skall omfatta arbetstid för att ta sig ut till bostaden för att reparera eftersom det är en nödvändig del för att reparation skall kunna genomföras hemma hos konsument, och den utgör ingen marginell del av totalkostnaden för reparationen.

Med vänlig hälsning

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone