Vitvaror går mot strömmen i coronatider

Gaggenau-400SeriesCooktop

Minst 20 miljoner kylar, frysar, spisar/ugnar och diskmaskiner gör i dessa dagar extra tjänst i de svenska hushållen. Behovet av extra matförvaring i kyl- och frys-temperatur, egen matberedning i matberedare och mer hem-matlagning i spisar och ugnar och disk i diskmaskiner ökar då uteätandet de senaste veckorna minskat dramatiskt i Sverige. Och den tid vi spenderar i våra hem har också ökat på grund av de restriktioner som Corona-varningarna innebär. Vad innebär då denna situation för branschen som helhet och för framtidsutsikterna? APPLiAnytt har här samlat några aktörers insikter om den allra senaste händelseutvecklingen:

HUI sänker prognosen för sällanköpshandeln
Handelns Utredningsinstitut, HUI, pekar på några viktiga punkter för den svenska detaljhandeln i sin allra senaste prognos, som presenterades alldeles nyligen. Man slår i denna första konjunkturbedömning fast att den svenska detaljhandeln kommer att påverkas starkt negativt till följd av coronaviruset, som just nu sprids över världen.

Sällanköpshandelns tillväxt i år väntas sjunka till 1,5 procent jämfört med tidigare prognos på 2,5 procent. Det spås att de kapitaltunga delarna av detaljhandeln såsom möbler och hemelektronik kommer att drabbas hårdast. Bakgrunden till detta är den oro som börsutvecklingen förorsakat och att vissa produkter uppvisar tendenser till brist i Sverige då leveranser från bland annat Kina uteblivit eller försenats.

Fullt logiskt förutspår HUI att e-handelns utveckling kommer att accelerera under 2020 då konsumenterna i högre utsträckning väljer bort varuhus och butiker och istället handlar online. E-handeln utvecklades redan 2019 starkt med plus 13 procent och förväntas nu få ytterligare fart nu under 2020.

Det uteblivna resandet bland svenskarna kan komma att gynna utvecklingen i detaljhandeln då konsumtionsutrymmet ökar för detaljhandelsvaror – å andra sidan är de ökande varslen och besluten om korttidsarbete motverkande. HUI avslutar med att “sjunga dagligvaruhandelns lov” då de lakoniskt konstaterar att minskningen av besök på restauranger kommer att komma dagligvaruhandeln till godo. Dagligvaruhandeln står redan för 40 procent av hela detaljhandeln och väntas klara krisen allra bäst inom detaljhandeln. Mer toa-papper, burksoppa och knäckebröd till alla “preppare”!

Kraftigt sänkt inflation enligt Teknikföretagen
Teknikföretagens senaste konjunkturprognos nu i mars konstaterar att inflationen i Sverige dyker och ligger nu på låga 1 procent (KPIF-inflationen) jämfört med Riksbankens mål på 2 procent. Denna förväntas sjunka ordentligt under den närmaste tiden då både Corona-krisen påverkar och energipriserna utvecklas mot en bottennivå (olja).

Teknikföretagen varnar också för att företagens neddragningar av sina investeringar i dessa tider kan komma att drabba både arbetslöshet och tillväxten i samhället.

Svensk Handel och Fastighetsägarna pekar på de höga hyrorna
Inom Svensk Handel jobbas intensivt för att stödja de handelsföretag som flaggat för problem med uteblivna intäkter och låg likviditet. Förutom alla de stora dragen i Regeringens och Riksbankens krisplaner i multimiljardklassen, så sätter Svensk Handel också fingret på hyresnivåerna inom detaljhandeln och konstaterar att det sannolikt kommer bli svårare för detaljisterna att betala sina hyror och efterlyser alternativa lösningar, som gynnar både hyresvärd och hyresgäst i kommersiella lokaler.

Organisationen Fastighetsägarna har i dialog med några fastighetsbolag med fokus på retail, landat i några rekommendationer som på frivillig basis kan genomföras tämligen omgående. Det rör sig bland annat om att a) möjligen ändra förskottsbetalning av hyran från kvartal till månad och att b) anpassa öppettider i köpcenter och gallerior efter de behov som ger kunder och hyresgäster möjlighet att minska sina direkta kostnader.

Hushållsvaror och IT går mot strömmen
Samtidigt – i denna röra – är det härligt att läsa i tidningen Market om att ett företag som Elgiganten hittills trotsat Corona-krisen och ökat försäljningen både i butik och online. “Färre kunder har visserligen hittat ut till varuhusen, men de som kommer har hög beslutsamhet och har läst på innan, vilket gör att konverteringen till order går fort”, säger Niclas Eriksson, vd på Elgiganten till tidningen Market.

Han nämner också att just sortimentet av hushållsartiklar är en av anledningarna att man ökar även i orostider. “De är produkter som verkligen ligger i tiden”, menar Niclas. Och fortsätter med att konstatera att också IT går bra, vilket nog beror på vår ökade “isolering” i våra hus och lägenheter under virus-utbrottet och hushållens ökade behov av kommunikation och underhållning under den (o)frivilliga karantänen.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

(Bilden till denna artikel – Gaggenau 400 Series Cooktop – valdes eftersom det är en fin bild som kan synas illustrera att det kan verka mörkt ute just nu, men att det kommer bli ljusare, och under tiden kan vi passa på att ha det mysigt inomhus…)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone