Vitvarornas andra liv – i Kunskapsrummet

El-Kretsen-Hallbarhetsredovisning2020

El-Kretsen har nyligen publicerat sin fjärde hållbarhetsredovisning, och de har också lanserat en ny webbsida – El-Kretsens Kunskapsrum – där man dels hittar fakta och statistik om insamling av elavfall och batterier, men även intressanta artiklar med koppling till hållbarhet och utveckling.

I El-Kretsens Hållbarhetsredovisning 2020 kan man läsa att 156000 ton, eller i runda slängar 67 miljoner produkter, hanterades inom El-kretsens system 2020. Insamlade kilon elavfall ökade med 5,5 procent totalt, och största ökningen stod kategorin kyl & frys för med 14 procent. Detta motsvarar ungefär 15 kilo per person i Sverige. Tittar man på kommunerna är Täby i topp med drygt 37 kilo per person, medan Sollentuna (en knapp mil västerut) är bland de lägsta i landet med 0,2 kilo per person…

El-Kretsens VD Martin Seeger berättar i Hållbarhetsrapporten att regeringen i somras släppte rapporten “Cirkulär ekonomi – Strategi för omställningen i Sverige”, med både Miljödepartementet och Näringsdepartementet som avsändare, och att det är en milstolpe att hållbarhetsfrågan nu har kopplats ihop mellan de traditionella stuprören ekonomi och miljö.

I tidigare hållbarhetsrapporter slog El-Kretsen ihop reportage, artiklar och siffror i en och samma rapport, men nu har man koncentrerat rapporteringen i en renodlad redovisningsdel som helt fokuserar på den egna verksamheten. Artiklarna och reportagen då? De finns på nyligen lanserade webbsidan Kunskapsrummet.

El-Kretsen-Kunskapsrummet

Kunskapsrummet
I El-Kretsens kunskapsrum – kunskapsrummet.com – finns i skrivande stund 36 artiklar inom sju olika kategorier,och en av dem är “Hållbarhetsredovisning 2020” som kan läsas här, eller laddas ner som PDF (16 sidor) här.

I kategorin “Produktstudier” finns en intressant artikel som heter “Vitvarornas andra liv – så återvinns de”, som kan läsas här.

I artikeln – som bygger på en djupanalys av insamlade vitvaror 2019 – kan man bland annat läsa att våra vanligaste vitvaror i Sverige är spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare – och i genomsnitt använder vi en vitvara i 12 år innan den i de allra flesta fall går till återvinning.

År 2020 samlade El-Kretsen in cirka 35000 ton vitvaror; det innebar att ungefär 900000 vitvaror togs om hand och skickades vidare för återvinning. Merparten av materialet, närmare 70 procent, består av järn. I jämförelse med annat elavfall är vitvaror enklare att återvinna. De består av färre material och som regel har de färre miljöfarliga komponenter. De har också en mindre andel smart elektronik, exempelvis komponenter som styrs av kretskort eller displayer, det vill säga typiskt sådana produkter som innehåller sällsynta metaller. Men ny digital teknik letar sig förstås in även i vitvaror och de produkter som lanserats de senaste åren blir mer och mer avancerade och innehåller material som inte tidigare återfunnits i vitvaror.

Av de vitvaror som lämnades till återvinningen 2020 återvanns 99 procent, varav 83 procent gick till materialåtervinning, vilket betyder att 16 procent gick till energiutvinning (brännbara material) och endast 1 procent till deponi (ej återvinningsbara eller brännbara material).

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone