Vitvarornas framtid är digital

APPLiA-Europe_wifi

APPLiA – Home Appliance Europe meddelade 27 juli att Energieffektivitetskonferensen 2020 anordnades som en hybridhändelse – till hälften digitalt, till hälften som fysiskt möte. Konferensen, som samlade internationella experter involverade i “Grön konstruktion”-processer på olika nivåer, diskuterade renoveringsvågen och bästa praxis mellan branscher.

– Det kommer att finnas cirka 72,1 miljoner smarta hem i Europa år 2024. Framtiden är digital. Smarta hem och energisystem är värdefulla samhällstillgångar eftersom de gör hemmen både kostnads- och energieffektiva, och sätter de boende i centrum, säger APPLiA:s europeiska generaldirektör Paolo Falcioni.

Jämför man de 18 miljoner smarta hemmen i Europa 2017 med prognosen för de kommande åren är det tydligt i vilken riktning vår marknad går. De högsta antalen är registrerade i Tyskland och Frankrike, och de två länderna representerar hälften av den totala marknadsandelen i Europa. Liknande stigande siffror syns för smarta hemprodukter, vilket framgår av APPLiA:s statistikrapport från 2019 (som APPLiAnytt skrivit om här). Huvuddelen av användarna är mellan 25 och 44 år – den gruppen står för 63 % av totalen och utnyttjar virtuella assistenter som är anslutna till apparaterna, för en mer praktisk och mer personlig användning.

Vitvaruindustrin redo
– Vitvaru- och hushållsapparatindustrin är redo för den digitala tidsåldern, och spelar en avgörande roll i renoveringsvågen som är viktig för att öka andelen energismarta bostäder, säger Paolo Falcioni.

Faktum är att på bostadsnivå kan flexibilitet bland de boende endast uppnås tack vare smarta vitvaror och hushållsapparater. Flexibilitet bland dessa är principen enligt vilken förbrukningsmönster optimeras, som svar på målet att öka energieffektiviteten och utnyttja förnybar energi. EU Wave främjar helt integrerade renoveringar baserade på energieffektivitet, förnybarhet på plats och flexibilitet på efterfrågesidan, för att öka andelen smarta och icke fossila byggnader.

– Speciellt i efterdyningarna av covid-19 kommer strävan efter en grön återhämtning att vara en av de viktigaste drivkrafterna i EU:s ekonomi, avslutade Paolo Falcioni.

soi2019_1.11_antalet_uppkopplade_saker

Antalet uppkopplade saker ökar i hushållen
I Internetstiftelsens rapport “Svenskarna och internet 2019” kan man läsa att mer än hälften (54%) 2019 anger att de har någon uppkopplad sak (IoT – Internet of Things), som till exempel klockor, kylskåp och bilar. 2018, första gången denna företeelse mättes, var motsvarande siffra 50 procent. Det finns en okunskap kring om man har några uppkopplade saker hemma och sannolikt kring vad begreppet “uppkopplad sak” innebär, för liksom föregående år anger 7 procent att de inte vet om de har något dylikt i sitt hushåll.

Det är signifikant fler yngre 16-45 år, drygt 60 procent, som anger att de har uppkopplade saker i sina hushåll. Likaså är det fler män (57%) än kvinnor (50%) som använder sig av “Internet of Things” – som i vår bransch vanligtvis benämns “Connected Home”.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone