Vitvarubranschen i topp när det gäller eleffektivitet

APPLiA-Forsaljning_Energiklass2019_1

Vitvarubranschens tvättmaskiner, diskmaskiner och kylar och frysar ligger i den absoluta toppen när det gäller att leva upp till de högsta betygen enligt EU:s energimärkning. Konsumenter och inköpare förlitar sig på de normerade energivärden, som energidekalerna indikerar, för att jämföra olika produktalternativ i handeln och vid upphandlingar.

För vitvarubranschen är energimärkningen en sporre att fortsätta jakten på bästa energieffektivitet vid användandet av produkterna i svenska hem. För inköpare så finns ett objektivt instrument att basera till exempel upphandlingar på, som ofta görs med krav på högsta energieffektivitet.

Energimärkningen är inte minst viktig för Europas och Sveriges konsumenter, som har en chans att jämföra olika produktalternativs energieffektivitet med varandra på ett lättförståeligt sätt. Från den senaste konsumentundersökningen i Danmark vet vi, att energibetyget är i topp när det gäller kriterium för köp av vitvaror – för svenska konsumenter är det dock ett köpkriterium, som är lite längre ner på listan. Det beror främst på att Danmark har högre energipriser än Sverige men också på att den danska regeringen tidigare satsat stora resurser på att profilera energimärkningen och understödja köp av högst klassade produkter enligt denna EU-märkning.

Ny rapport för 2019
Nu kan APPLiA presentera rapporten “Försäljningen per energiklass 2019” på den svenska marknaden för de stora varugrupperna inom vitvaruområdet, som omfattas av energimärkningen. Statistiken har sin grund i APPLiA:s branschstatistik, som för just vitvaror har en marknadstäckning på cirka 95%, och är därmed både tillförlitlig och komplett.

APPLiA-Forsaljning_Energiklass2019_2Tvatt

De tvättmaskiner som säljs i Sverige med absolut högsta energiklass A+++ ökar sin andel mellan 2018 och 2019 och når nu nästan 90% – bakom detta ligger ett konsekvent utvecklingsarbete inom branschens företag och en stor vakenhet för energibesparing bland konsumenterna.

APPLiA-Forsaljning_Energiklass2019_3Tork

Torktumlare uppvisar en mer splittrad bild. Intresset ökar starkt för torktumlare utrustade med värmepumpsteknik, som kan erbjuda de bästa energiklasserna, emedan de torktumlare av kondensmodell, som inte har värmepump (och därmed ett betydligt sämre energibetyg) fortfarande har en betydande andel av försäljningen på den svenska marknaden. Här finns en stor potential för ytterligare energibesparingar genom att öka intresset för just torktumlare med värmepumpsteknik.

APPLiA-Forsaljning_Energiklass2019_4Disk

För diskmaskiner ökar försäljningen i de allra högsta energiklasserna A+++ och A++ med hela 5 procentenheter mellan 2018 och 2019 och gör nu att all försäljning (99,9%) av diskmaskiner i Sverige har en energiklass lika med eller högre än A+.

APPLiA-Forsaljning_Energiklass2019_5Kylfrys

Kylar och frysar: All nyförsäljning av kylar och frysar (99,8%) sker med produkter med minst A+ klassning. Störst andel har A++ klassade kyl- och frysprodukter (65%).

APPLiA-Forsaljning_Energiklass2019_6Ugn

Ugnar: För ugnar är utbudet/försäljningen koncentrerad kring A respektive A+ klass och förändras enbart marginellt under 2019.

Vill du se hela rapporten i powerpoint-format så finns den på APPLiA:s hemsida. Klicka här.

Branschorganisationen APPLiA är nu engagerade i en omformning av energimärkningen inför år 2021 tillsammans med andra svenska och europeiska organ och organisationer. En övergång till de ursprungliga skalorna A-G med nya gränsvärden för energivärden inom respektive varugrupp är planerat och ger branschen nya utmaningar i utvecklingen mot ännu högre energieffektivitet.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone