Yrkesutbildning för miljarder blir inte av

Siemens-HomeConnect

Så lyder rubriken på en artikel i DI den 16 mars 2019. Samtidigt som APPLiA Sverige inte fick godkännande för sin utbildning för Vitvaruteknik i det uppkopplade hemmet beviljas flera utbildningar där man inte får sökande eller där sökande slutar inom två veckor efter utbildningsstart. Vissa utbildningar har upp emot 50 procent vakans. För politikerna är det naturligtvis ett bekymmer att man tillsätter medel som inte utnyttjas.

Arbetslivet ser ett ökat behov av utbildningar, utbildningsplatser och rekryteringsbehov av utbildade. Samtidigt har antalet elever de senaste åren minskat med 44 procent. Även för APPLiA Sverige var det här en stor fråga när vi senast genomförde utbildning. Över 95 procent av de som genomgick utbildningen fick arbete i branschen, men även vi hade outnyttjade utbildningsplatser.

Vi söker nu för tredje året utbildningsplatser på nytt, ihop med Teknikhögskolan, efter att ha fått avslag två år på raken. Vi kommer att bland annat beskriva utbildningen utifrån den digitalisering som sker i branschen med hushållsapparater styrda av appar, ny teknik och cirkulär ekonomi med RUT-avdrag och Ecodesign.

Om branschen nu får utbildningen hur kan/kommer ditt företag att jobba med talangattraktionen för att vi ska fylla utbildningsplatserna? Och om vi inte får utbildningen hur gör vi tillsammans branschen mer synbar som en aktör som driver samhällsutvecklingen framåt och där människor aktivt söker sig till vår bransch för att vi är i framkant?

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone