Category Archives: ARN

ARN-bild
/ ARN

Diskmaskin som inte diskar rent

I november 2017 köpte konsumenten en diskmaskin, produkten omfattas av garanti. Produkten har aldrig fungerat som den ska. Disken har efter genomfört program varit flottig. Hennes väninna har en identisk maskin som diskar rent. Trots flera avhjälpande försök har felet

ARN-bild
/ ARN

Diskmaskin som inte diskar rent

I november 2017 köpte konsumenten en diskmaskin, produkten omfattas av garanti. Produkten har aldrig fungerat som den ska. Disken har efter genomfört program varit flottig. Hennes väninna har en identisk maskin som diskar rent. Trots flera avhjälpande försök har felet

ARN-bild
/ ARN

Avhjälpande av fel på uppkopplad produkt

I mars 2018 köpte konsumenten en diskmaskin med internetfunktion, produkten omfattas av garanti. Maskinens internetfunktion har inte fungerat trots flera avhjälpningsförsök. Konsumenten vill få felet avhjälpt och prisavdrag 5000 kronor motsvarande prisskillnaden med en produkt utan internetfunktion. Företaget har erbjudit

ARN-bild
/ ARN

Avhjälpande av fel på uppkopplad produkt

I mars 2018 köpte konsumenten en diskmaskin med internetfunktion, produkten omfattas av garanti. Maskinens internetfunktion har inte fungerat trots flera avhjälpningsförsök. Konsumenten vill få felet avhjälpt och prisavdrag 5000 kronor motsvarande prisskillnaden med en produkt utan internetfunktion. Företaget har erbjudit

ARN-bild
/ ARN

Fackmannamässigt utförande

En konsument har avtalat om utbyte av diskmaskin och installation av ny. När konsumenten använder produkten uppstår en vattenskada. Konsumenten har begärt ersättning för omläggning av golv. Försäkringsbolaget som dokumenterat skadan har konstaterat att en monterad koppling inte håller tätt

ARN-bild
/ ARN

Fackmannamässigt utförande

En konsument har avtalat om utbyte av diskmaskin och installation av ny. När konsumenten använder produkten uppstår en vattenskada. Konsumenten har begärt ersättning för omläggning av golv. Försäkringsbolaget som dokumenterat skadan har konstaterat att en monterad koppling inte håller tätt

ARN-bild
/ ARN

Tekniker anses ha ställningsfullmakt

En säljare/tekniker anses normalt ha ställningsfullmakt att ingå bindande avtal för det företag denne företräder. En konsument kontaktade ett serviceföretag som kom ut på besök för en reparation/installation och där fick konsumenten uppgift av teknikern att det skulle kosta 2

ARN-bild
/ ARN

Tekniker anses ha ställningsfullmakt

En säljare/tekniker anses normalt ha ställningsfullmakt att ingå bindande avtal för det företag denne företräder. En konsument kontaktade ett serviceföretag som kom ut på besök för en reparation/installation och där fick konsumenten uppgift av teknikern att det skulle kosta 2

ARN-bild
/ ARN

Den som påstår fast pris avtalats har bevisbördan

En konsument kontaktade ett serviceföretag för att få hjälp med montering av inköpta produkter. Konsumenten fick uppgift om vad företaget debiterade per timme och reskostnaden. Konsumenten beräknade att kostnaden skulle bli 3 600 kronor. När företaget slutfört arbetet kom faktura

ARN-bild
/ ARN

Den som påstår fast pris avtalats har bevisbördan

En konsument kontaktade ett serviceföretag för att få hjälp med montering av inköpta produkter. Konsumenten fick uppgift om vad företaget debiterade per timme och reskostnaden. Konsumenten beräknade att kostnaden skulle bli 3 600 kronor. När företaget slutfört arbetet kom faktura

ARN-bild
/ ARN

Överskridande av ett ungefärligt pris

Har ett ungefärligt pris för en tjänst lämnats får det normalt inte överskridas med mer än 15 %. En konsument kontaktade en byggfirma för renovering av ett fuktskadat kök. Konsumenten fick ett ungefärligt pris på 10 000 kronor, vilket accepterades.

ARN-bild
/ ARN

Överskridande av ett ungefärligt pris

Har ett ungefärligt pris för en tjänst lämnats får det normalt inte överskridas med mer än 15 %. En konsument kontaktade en byggfirma för renovering av ett fuktskadat kök. Konsumenten fick ett ungefärligt pris på 10 000 kronor, vilket accepterades.

ARN-bild
/ ARN

Arbete utöver beställning (tilläggsarbeten)

En konsument som fått en vattenläcka under diskbänken beställde byte av det läckande vattenröret av sin lokala VVS-firma. Företaget bytte inte bara det läckande röret utan även två andra och fakturerade konsumenten för hela arbetet. Konsumenten kontaktade företaget och begärde

ARN-bild
/ ARN

Arbete utöver beställning (tilläggsarbeten)

En konsument som fått en vattenläcka under diskbänken beställde byte av det läckande vattenröret av sin lokala VVS-firma. Företaget bytte inte bara det läckande röret utan även två andra och fakturerade konsumenten för hela arbetet. Konsumenten kontaktade företaget och begärde

ARN-bild
/ ARN

Säljaren måste få möjlighet att ta ställning

Säljaren måste få möjlighet att ta ställning till en reklamation innan köparen låter någon annan avhjälpa ett fel. En konsument upptäckte ett fel i produkten vilket påpekades i ett e-postmeddelande den 29 december på kvällen. Konsumenten fick svar av säljaren

ARN-bild
/ ARN

Säljaren måste få möjlighet att ta ställning

Säljaren måste få möjlighet att ta ställning till en reklamation innan köparen låter någon annan avhjälpa ett fel. En konsument upptäckte ett fel i produkten vilket påpekades i ett e-postmeddelande den 29 december på kvällen. Konsumenten fick svar av säljaren

ARN-bild
/ ARN

Återkommande fel

En månad efter köpet uppstod en skada på produkten som konsumenten reklamerade. Säljaren bytte del av produkten. Efter ett kort tag uppstod samma sprickskada i den utbytte delen. Säljaren bytte än en gång identisk del. Inom en kortare period och

ARN-bild
/ ARN

Återkommande fel

En månad efter köpet uppstod en skada på produkten som konsumenten reklamerade. Säljaren bytte del av produkten. Efter ett kort tag uppstod samma sprickskada i den utbytte delen. Säljaren bytte än en gång identisk del. Inom en kortare period och

ARN-bild
/ ARN

Resekostnader vid fel på vara

En konsument köpte reservdelar och det visade sig att delarna var felaktiga. Konsumenten lämnade tillbaka produkterna och återfick hela köpeskillingen. Konsumenten vill dessutom ha betalt för den resa hon fick göra för att lämna tillbaka de felaktiga delarna med 16

ARN-bild
/ ARN

Resekostnader vid fel på vara

En konsument köpte reservdelar och det visade sig att delarna var felaktiga. Konsumenten lämnade tillbaka produkterna och återfick hela köpeskillingen. Konsumenten vill dessutom ha betalt för den resa hon fick göra för att lämna tillbaka de felaktiga delarna med 16

ARN-bild
/ ARN

Köparen skall bevisa att det finns ett fel i en vara

En konsument köpte en begagnad produkt och efter en tid anmälde han till säljaren ett fel. Säljaren undersökte produkten och avhjälpte felet genom service. Därefter fungerade produkten felfritt under en tid. Därefter anmälde säljaren att felet återkommit och att han

ARN-bild
/ ARN

Köparen skall bevisa att det finns ett fel i en vara

En konsument köpte en begagnad produkt och efter en tid anmälde han till säljaren ett fel. Säljaren undersökte produkten och avhjälpte felet genom service. Därefter fungerade produkten felfritt under en tid. Därefter anmälde säljaren att felet återkommit och att han

ARN-bild
/ ARN

Lathund Bevisning – bevisbörda

För att kunna få rätt i ARN räcker det inte bara med ett påstående om att det är fel. Om säljaren hävdar att det inte är något fel på produkten måste konsumenten komma med bevisning som stöder påståendet. Den som

ARN-bild
/ ARN

Lathund Bevisning – bevisbörda

För att kunna få rätt i ARN räcker det inte bara med ett påstående om att det är fel. Om säljaren hävdar att det inte är något fel på produkten måste konsumenten komma med bevisning som stöder påståendet. Den som

ARN-bild
/ ARN

Installations- och bruksanvisning på svenska

En konsument köpte en reservdel. När reservdelen skulle installeras upptäckte kunden att installationsanvisning bara fanns på engelska, tyska och franska. Kunden behärskar inte dessa språk och fick inte heller programmet att fungera och klagade då till säljaren som inte ville

ARN-bild
/ ARN

Installations- och bruksanvisning på svenska

En konsument köpte en reservdel. När reservdelen skulle installeras upptäckte kunden att installationsanvisning bara fanns på engelska, tyska och franska. Kunden behärskar inte dessa språk och fick inte heller programmet att fungera och klagade då till säljaren som inte ville

ARN-bild
/ ARN

Ansvaret för att svara på alla påståenden

18 månader efter köp av tvättmaskin på nätet slutar pumpen att fungera. När serviceteknikern bytt pump vilket skedde på tillverkaren/återförsäljarens kostnad upptäcker denne att felet inte berodde på pumpen utan elektroniken, vilket inte kunde avhjälpas. Kunden kräver hävning och återbetalning

ARN-bild
/ ARN

Ansvaret för att svara på alla påståenden

18 månader efter köp av tvättmaskin på nätet slutar pumpen att fungera. När serviceteknikern bytt pump vilket skedde på tillverkaren/återförsäljarens kostnad upptäcker denne att felet inte berodde på pumpen utan elektroniken, vilket inte kunde avhjälpas. Kunden kräver hävning och återbetalning

ARN-bild
/ ARN

Rätt att avhjälpa

2013 köpte en konsument en kyl/frys. Produkten såldes med fem års garanti. Produkten byttes ut efter tre år. Under 2017 ville kunden erhålla en ny produkt då ytterligare fel uppstått. Företaget konstaterar att konsumenten haft två olika fel på den

ARN-bild
/ ARN

Rätt att avhjälpa

2013 köpte en konsument en kyl/frys. Produkten såldes med fem års garanti. Produkten byttes ut efter tre år. Under 2017 ville kunden erhålla en ny produkt då ytterligare fel uppstått. Företaget konstaterar att konsumenten haft två olika fel på den

ARN-bild
/ ARN

Företaget har alltid bevisbördan under garanti

Företaget har alltid bevisbördan inom ramen för utfäst garanti och § 20a Konsumentköplagen (6 månaders fristen). En konsument beställde en kyl/frys i maj. Under juni samma år upptäcker konsumenten att det bildas is på i påsar vid infrysning och att

ARN-bild
/ ARN

Företaget har alltid bevisbördan under garanti

Företaget har alltid bevisbördan inom ramen för utfäst garanti och § 20a Konsumentköplagen (6 månaders fristen). En konsument beställde en kyl/frys i maj. Under juni samma år upptäcker konsumenten att det bildas is på i påsar vid infrysning och att

ARN-bild
/ ARN

Gäller en egen decibelmätning?

En konsument har i sitt hushåll gjort en egen decibelmätning och konstaterar att produkten inte överensstämmer med det decibeltal som tillverkaren angivit om produkten. Konsumenten vill då häva köpet eftersom produkten är felaktig. Näringsidkaren har med servicetekniker besökt konsumenten och

ARN-bild
/ ARN

Gäller en egen decibelmätning?

En konsument har i sitt hushåll gjort en egen decibelmätning och konstaterar att produkten inte överensstämmer med det decibeltal som tillverkaren angivit om produkten. Konsumenten vill då häva köpet eftersom produkten är felaktig. Näringsidkaren har med servicetekniker besökt konsumenten och

ARN-bild
/ ARN

Fel på egenmonterad reservdel

En konsument köper en reservdel till ett kylskåp och monterar den själv. Företaget lämnar 6 månaders garanti. Efter ett knappt år har reservdelen fått något fel. Konsumenten kräver reparation eller byte. Företaget anser att kunden inte kan reklamera efter att

ARN-bild
/ ARN

Fel på egenmonterad reservdel

En konsument köper en reservdel till ett kylskåp och monterar den själv. Företaget lämnar 6 månaders garanti. Efter ett knappt år har reservdelen fått något fel. Konsumenten kräver reparation eller byte. Företaget anser att kunden inte kan reklamera efter att

ARN-bild
/ ARN

Leveransskada och uppackningstid

En konsument köper på internet ett inbyggnadskylskåp. När kylskåpet levererades var emballaget intakt och konsumenten packade inte upp produkten utan lät den stå skyddad tills den skulle monteras i samband med köksrenoveringen. Uppackning sker cirka 1 månad efter leverans. Vid

ARN-bild
/ ARN

Leveransskada och uppackningstid

En konsument köper på internet ett inbyggnadskylskåp. När kylskåpet levererades var emballaget intakt och konsumenten packade inte upp produkten utan lät den stå skyddad tills den skulle monteras i samband med köksrenoveringen. Uppackning sker cirka 1 månad efter leverans. Vid

ARN-bild
/ ARN

Konsumentens ansvar att berätta om användning

Vilket ansvar har konsument om att berätta om hur produkten ska användas? En konsument köpte under sommaren en kyl/frys som skulle användas i sommarstugan. Konsumenten hävdar att säljaren aldrig upplyste om att den produkt som konsumenten valde inte med säkerhet

ARN-bild
/ ARN

Konsumentens ansvar att berätta om användning

Vilket ansvar har konsument om att berätta om hur produkten ska användas? En konsument köpte under sommaren en kyl/frys som skulle användas i sommarstugan. Konsumenten hävdar att säljaren aldrig upplyste om att den produkt som konsumenten valde inte med säkerhet