Category Archives: MARKNADSINFORMATION

MDA-Q3-2019

Marknaden uppåt i tredje kvartalet

Kvartalsredovisningen för branschens vitvaror/småel inom APPLiA-företagen Q1-Q3 räddades av en stark septembermånad (se månadssiffran här nedan) där både volymer och värde överträffade fjolårets september. Branschens totala värdeökning (MDA+SDA) under årets första nio månader är nu 3,7 procent högre än samma

MDA-Q3-2019

Marknaden uppåt i tredje kvartalet

Kvartalsredovisningen för branschens vitvaror/småel inom APPLiA-företagen Q1-Q3 räddades av en stark septembermånad (se månadssiffran här nedan) där både volymer och värde överträffade fjolårets september. Branschens totala värdeökning (MDA+SDA) under årets första nio månader är nu 3,7 procent högre än samma

APPLiA-statistik2019augusti

Bästa månad hittills, men sämre än augusti 2018

Traditionsenligt är det full fart på försäljningen i augusti och alla laddar upp inför den aktiva höstförsäljningen när Sverige rullar igång igen efter sommar-och-sol-semestrar, men samlat var det mer fart på marknaden under augusti förra året. Småel (SDA) fortsätter att

APPLiA-statistik2019augusti

Bästa månad hittills, men sämre än augusti 2018

Traditionsenligt är det full fart på försäljningen i augusti och alla laddar upp inför den aktiva höstförsäljningen när Sverige rullar igång igen efter sommar-och-sol-semestrar, men samlat var det mer fart på marknaden under augusti förra året. Småel (SDA) fortsätter att

APPLiA-statistik2019juli

Full fart för branschen under sommaren

Branschmånaden juli 2019 var betydligt starkare än samma månad 2018 och är den månad med den hittills största ökningen av årets första sju månader. Både MDA och SDA uppvisade tvåsiffriga ökningstal för den värdemässiga försäljningen – samlat blev det ett

APPLiA-statistik2019juli

Full fart för branschen under sommaren

Branschmånaden juli 2019 var betydligt starkare än samma månad 2018 och är den månad med den hittills största ökningen av årets första sju månader. Både MDA och SDA uppvisade tvåsiffriga ökningstal för den värdemässiga försäljningen – samlat blev det ett

SDA-Q2-2019

Litet plus första halvåret 2019

Årets första 6 månader uppvisar ett plus på 0,3 procent för den sammanlagda branschförsäljningen av vitvaror- och småel på den svenska marknaden. Precis som tidigare är det försäljningen av kategorierna inom småel (SDA) som bär upp marknadsutvecklingen under det första

SDA-Q2-2019

Litet plus första halvåret 2019

Årets första 6 månader uppvisar ett plus på 0,3 procent för den sammanlagda branschförsäljningen av vitvaror- och småel på den svenska marknaden. Precis som tidigare är det försäljningen av kategorierna inom småel (SDA) som bär upp marknadsutvecklingen under det första

APPLiA-statistik2019maj

Maj – årets hittills sämsta branschmånad

Branschens sammanlagda värde av MDA- och SDA-leveranser till handeln och direktkunder i Sverige var betydligt lägre än maj 2018: -4,8%. Och fortsättningsvis är det MDA-siffrorna (värde: -9%) som drar ner totalsiffran. Orsakerna till detta finner vi inom samhällsekonomin; de svenska

APPLiA-statistik2019maj

Maj – årets hittills sämsta branschmånad

Branschens sammanlagda värde av MDA- och SDA-leveranser till handeln och direktkunder i Sverige var betydligt lägre än maj 2018: -4,8%. Och fortsättningsvis är det MDA-siffrorna (värde: -9%) som drar ner totalsiffran. Orsakerna till detta finner vi inom samhällsekonomin; de svenska

APPLiA-statistik2019april

Avmattning på vitvarumarknaden i april

Avmattningen för stora vitvaror (MDA) fortsatte under april i år. Månaden, som hade några färre arbetsdagar än april 2018, slutade med ett minus för dessa varugrupper på drygt 5% jämfört med april 2018. Det betyder att MDA, hittills i år,

APPLiA-statistik2019april

Avmattning på vitvarumarknaden i april

Avmattningen för stora vitvaror (MDA) fortsatte under april i år. Månaden, som hade några färre arbetsdagar än april 2018, slutade med ett minus för dessa varugrupper på drygt 5% jämfört med april 2018. Det betyder att MDA, hittills i år,

SDA-Q1-2019

Marknadsutveckling vitvarubranschen Q1 2019

Det första kvartalet avslutas med en fortsatt positiv värdeutveckling med +5,1% för branschtotalen inom APPLiA-området men, precis som tidigare, så drivs denna av en mycket stark utveckling inom SDA med drygt +27%, medan MDA visar på en tillbakagång på -0,2%

SDA-Q1-2019

Marknadsutveckling vitvarubranschen Q1 2019

Det första kvartalet avslutas med en fortsatt positiv värdeutveckling med +5,1% för branschtotalen inom APPLiA-området men, precis som tidigare, så drivs denna av en mycket stark utveckling inom SDA med drygt +27%, medan MDA visar på en tillbakagång på -0,2%

SDA-Q4-2018

Kemikalieskatten påverkar branschutvecklingen

Ordförandes ord: APPLiA:s branschstatistik över vitvaror och småapparater är nära nog fulltäckande (>90%) och den mest kompletta och precisa som finns att tillgå över branschens utveckling. En faktor som dock saknas är utländska aktörers e-handel av dessa varor in till

SDA-Q4-2018

Kemikalieskatten påverkar branschutvecklingen

Ordförandes ord: APPLiA:s branschstatistik över vitvaror och småapparater är nära nog fulltäckande (>90%) och den mest kompletta och precisa som finns att tillgå över branschens utveckling. En faktor som dock saknas är utländska aktörers e-handel av dessa varor in till

SDA-Q3-2018

Tredje kvartalet vände nedåtgående trenden

Efter årets första 9 månader redovisar vi en nedgång i omsättningen med 0,8 procent på totala vitvaruförsäljningen. Tredje kvartalet, separat, innebar en uppgång med drygt 3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017. MDA-försäljningen är stabil, något under förra årets resultat,

SDA-Q3-2018

Tredje kvartalet vände nedåtgående trenden

Efter årets första 9 månader redovisar vi en nedgång i omsättningen med 0,8 procent på totala vitvaruförsäljningen. Tredje kvartalet, separat, innebar en uppgång med drygt 3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017. MDA-försäljningen är stabil, något under förra årets resultat,

MDA-Q2-2018

Nedåtgående trend under första halvåret 2018

Försäljningen under andra kvartalet 2018 blev något svagare än under Q1 vilket innebär att vi, sammantaget efter 6 månader, värdemässig fått en nedgång med 4,7 procent för branschen. En delförklaring kan vara att vi hade en förstärkt försäljning inför halvårsskiftet

MDA-Q2-2018

Nedåtgående trend under första halvåret 2018

Försäljningen under andra kvartalet 2018 blev något svagare än under Q1 vilket innebär att vi, sammantaget efter 6 månader, värdemässig fått en nedgång med 4,7 procent för branschen. En delförklaring kan vara att vi hade en förstärkt försäljning inför halvårsskiftet

MDA-Q1-2018

Kvartalsrapport – Lugn inledning av 2018

Försäljningen under första kvartalet 2018 innebar en värdemässig nedgång på 1,7 procent för branschen totalt. Produktområdena inom MDA uppvisar relativt små förändringar jämfört med motsvarande kvartal 2017, medan flertalet områden inom SDA har tappat försäljning. MDA minskade med knappt 1

MDA-Q1-2018

Kvartalsrapport – Lugn inledning av 2018

Försäljningen under första kvartalet 2018 innebar en värdemässig nedgång på 1,7 procent för branschen totalt. Produktområdena inom MDA uppvisar relativt små förändringar jämfört med motsvarande kvartal 2017, medan flertalet områden inom SDA har tappat försäljning. MDA minskade med knappt 1

MDA-2017

Totalmarknaden över 15 miljarder!

2017 innebar nytt försäljningsrekord för branschen och konsumenterna handlade vitvaror och småel för 15,2 miljarder kronor inklusive moms. Uppgången jämfört med föregående år blev snarlik för MDA och för SDA. MDA ökade med knappt 3 procent till 11,6 miljarder och

MDA-2017

Totalmarknaden över 15 miljarder!

2017 innebar nytt försäljningsrekord för branschen och konsumenterna handlade vitvaror och småel för 15,2 miljarder kronor inklusive moms. Uppgången jämfört med föregående år blev snarlik för MDA och för SDA. MDA ökade med knappt 3 procent till 11,6 miljarder och

MDA-Q3-2017

Året fortsatt positivt med ett kvartal kvar

Försäljningsresultatet efter årets första nio månader visar på en fortsatt stabil ökningstakt. MDA hamnar på 3 procents uppgång för försäljningsvärdet, jämfört med motsvarande period 2016, medan motsvarande siffra för SDA är 4 procents uppgång. Det som sticker ut inom MDA

MDA-Q3-2017

Året fortsatt positivt med ett kvartal kvar

Försäljningsresultatet efter årets första nio månader visar på en fortsatt stabil ökningstakt. MDA hamnar på 3 procents uppgång för försäljningsvärdet, jämfört med motsvarande period 2016, medan motsvarande siffra för SDA är 4 procents uppgång. Det som sticker ut inom MDA

SDA-Q1Q2-2017

Fem procent plus första halvåret

Försäljningsresultatet efter första halvåret visar på en fortsatt stabil ökningstakt. Såväl MDA som SDA hamnade på 5 procents uppgång för försäljningsvärdet, jämfört med motsvarande period 2016. Det som sticker ut inom MDA är framförallt mikrovågsugnar som ökat kraftigt. Inget produktområde

SDA-Q1Q2-2017

Fem procent plus första halvåret

Försäljningsresultatet efter första halvåret visar på en fortsatt stabil ökningstakt. Såväl MDA som SDA hamnade på 5 procents uppgång för försäljningsvärdet, jämfört med motsvarande period 2016. Det som sticker ut inom MDA är framförallt mikrovågsugnar som ökat kraftigt. Inget produktområde

MDA-Q1-2017

Positiv utveckling även under första kvartalet

Försäljningsresultatet efter första kvartalet visar på en fortsatt stabil ökningstakt. Såväl MDA som SDA hamnade på mellan 5 och 6 procents uppgång för försäljningsvärdet. Det som sticker ut inom MDA är framförallt mikrovågsugnar som ökat kraftigt. Inget produktområde har tappat

MDA-Q1-2017

Positiv utveckling även under första kvartalet

Försäljningsresultatet efter första kvartalet visar på en fortsatt stabil ökningstakt. Såväl MDA som SDA hamnade på mellan 5 och 6 procents uppgång för försäljningsvärdet. Det som sticker ut inom MDA är framförallt mikrovågsugnar som ökat kraftigt. Inget produktområde har tappat

form_tvattmaskin_transperant-kopiera

Så har försäljningen sett ut genom historien

Genom historien har det tillkommit ett par nya produkter varje årtionde. Från att man totalt har haft tre till fyra produkter i hemmet, till att idag använda fem till sju produkter dagligen. Det visar statistik från EHL.  Försäljningen fortsätter att

form_tvattmaskin_transperant-kopiera

Så har försäljningen sett ut genom historien

Genom historien har det tillkommit ett par nya produkter varje årtionde. Från att man totalt har haft tre till fyra produkter i hemmet, till att idag använda fem till sju produkter dagligen. Det visar statistik från EHL.  Försäljningen fortsätter att

mda-tredje-kvaratlet-2016

Fortsatt stark försäljning

Under årets tredje kvartal planade uppgången ut, och vi sålde SDA-produkter nära nog exakt till samma värde som under tredje kvartalet 2015, medan MDA ökade med 1 procent under perioden.  Inom MDA ökade försäljningen av diskmaskiner starkt, och är nu

mda-tredje-kvaratlet-2016

Fortsatt stark försäljning

Under årets tredje kvartal planade uppgången ut, och vi sålde SDA-produkter nära nog exakt till samma värde som under tredje kvartalet 2015, medan MDA ökade med 1 procent under perioden.  Inom MDA ökade försäljningen av diskmaskiner starkt, och är nu

MDA - 1 halvår 2016

Halvårsrapport – så har det gått hittills 2016

Under första halvåret ökade försäljningsvärdet inom MDA med 7 procent medan SDA minskade med en procentenhet. Detta innebär att totala branschomsättningen ökade med 6 procent jämfört med motsvarande period 2015.    

MDA - 1 halvår 2016

Halvårsrapport – så har det gått hittills 2016

Under första halvåret ökade försäljningsvärdet inom MDA med 7 procent medan SDA minskade med en procentenhet. Detta innebär att totala branschomsättningen ökade med 6 procent jämfört med motsvarande period 2015.    

Elgiganten-sommarreaa

Nya rekord på sommarrean

Under sommarens första rea-vecka har Elgiganten slagit rekord och sålt 20 procent mer hemelektronik och vitvaror jämfört med samma vecka förra året. Mest efterfrågat är tv-apparater, men bland storsäljarna hittas även stora vitvaror, där efterfrågan på kyl- och frysskåp samt

Elgiganten-sommarreaa

Nya rekord på sommarrean

Under sommarens första rea-vecka har Elgiganten slagit rekord och sålt 20 procent mer hemelektronik och vitvaror jämfört med samma vecka förra året. Mest efterfrågat är tv-apparater, men bland storsäljarna hittas även stora vitvaror, där efterfrågan på kyl- och frysskåp samt