Ändrade skattesatser för kemikalieskatt 1/1 2021

APPLiA-Europe_sitting

Skatteverket kommer under denna onsdag att presentera de nya skattesatserna för LSKE – elektronikskatten/kemikalieskatten. Skattesatserna ändras nu per den 1 januari 2021 enligt riksdagens indexeringsbeslut för vissa punktskatter. Här ser du de nya skattesatserna:

Vitvaror
11 kronor per kilo (2020: 11 kronor)

Övriga skattepliktiga elektronikvaror
164 kronor per kilo (2020: 163 kronor)

Maximalt skattebelopp
451 kronor per vara (2020: 448 kronor per vara)

Gränsvikten för vitvaror är därmed 41 kilo.

Enligt reglerna skall denna förändring publiceras senast den 30 november, men precis som tidigare år är detta offentliggörande från Skatteverket försenat. Regeringens beslut fattades redan den 12 november, vilket borde göra publiceringen både snabbare och mer transparent. Förseningar av detta slag försvårar för branschens företag att hinna med den omställning, som måste ske inom både IT- och manuella system innan de nya skattevillkoren träder in och bidrar därmed inte till en effektivare hantering av skatteredovisningen för företagen.

Länk till regeringens rättsdatabas här.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone