Beskattning av utländska e-handlare beslutad

Riksdagshuset

Igår, den 16 juni, tog Sveriges Riksdag beslut om Regeringens föreslagna vårändringsbudget, där vi på intäktssidan hittar de nya bestämmelserna om beskattning enligt LSKE (Lagen om Skatt på Kemikalier i viss Elektronik) av utländska e-handlare, som säljer direkt till svenska konsumenter. Dessa är ju till dags dato undantagna från denna skatt. Det ändrar sig nu till hösten:

Riksdagen beslutade att distansförsäljare i andra EU-länder ska vara skattskyldiga enligt LSKE för försäljningar av skattepliktiga produkter till svenska konsumenter om deras sammanlagda årliga försäljning överstiger ett visst tröskelvärde. Detta tröskelvärde är satt till SEK 100.000kr. Förmedlare föreslås också bli skattskyldiga om de förmedlar försäljning av skattepliktiga varor från icke skattskyldiga säljare i andra EU-länder direkt till svenska konsumenter.

För försäljning från “tredje land” (utanför EU) ansvarar Tullverket för att skatten påföres vid importen och betalas av konsumenten. Detta utan att något tröskelvärde behöver beaktas.

Skatteintäkterna till staten bedöms preliminärt nu öka med omkring 40 miljoner kronor per år, vilket ger en delårseffekt på omkring 10 miljoner kronor för 2020 då skatteändringen sker senare i höst.

Den nya lagen gällande denna vitvaru- och elektronikskatt träder i kraft den 1 oktober 2020 men redan den 1 september i år gäller den nya lagens bestämmelser för registrering av “godkänd mottagare” och “registrerad EU-handlare” hos Skatteverket.

– Detta är ett unikt skatteupplägg, som kommit fram tack vare den massiva kritik som riktats mot LSKE och den konkurrensmässiga försvagningen av svensk handel, som den innebär gentemot utländska aktörer. Nu återstår att se framöver om denna synnerliga komplexa konstruktion (och de väldigt begränsade möjligheterna för det svenska Skatteverket att bedriva skatteindrivning i annat land) kommer att innebära någon större skillnad mot dagens situation. APPLiA kommer givetvis att följa denna utveckling noga framöver, säger Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden.

Här kan du läsa hela den kompletta lagtexten avseende ändringen (se sidorna 71-77).

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone