Betalar utländsk e-handel skatten på elektronik?

Kemikalieskatt-Internet

E-handelsaktörer som levererade varor med elektronikinnehåll, direkt till svenska konsumenter från lager/fabriker utanför Sveriges gränser, undantogs från beskattning enligt LSKE (Lagen om Skatt på Kemikalier i viss Elektronik) när den infördes i juli 2017. Undantaget motiverades vid införandet av skatten främst med de stora praktiska problemen med att upprätthålla en fungerande beskattning i dessa situationer. De problem som uppkommer vid beskattning av försäljning från utländska säljare direkt till svenska konsumenter kan delas in i tre övergripande kategorier – svårigheter att informera om skatten, upprätthållande och genomdrivande, konstaterade statens egen utredning.

Från den 1 oktober 2020 är detta ändrat, vilket APPLiAnytt tidigare informerat om. För skattepliktiga elektronikvaror, som säljs till Sverige från andra länder till konsument, inträder nu skattskyldighet enligt lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE – elektronikskatten). Som huvudregel sker betalning när varan förs in till Sverige från ett annat EU-land eller när skyldighet att betala tull uppkommer vid import från tredjeland.

Registrerad EU-handlare
För att kunna inkludera utländsk e-handel och så kallade förmedlare som skattskyldiga, så kompletterades de redan tidigare (svenska) skattskyldiga GODKÄNDA LAGERHÅLLARNA och REGISTRERADE MOTTAGARE med en plikt att ansöka om att erhålla status som REGISTRERAD EU-HANDLARE.

Till skillnad från svenska företag, som kan göra digitala ansökningar hos Skatteverket, måste utländska säljare registrera sig för skatteinbetalningar via traditionell post, vilket kan fördröja processerna. Det kan vara svårt för ett utländskt företag att överhuvudtaget känna till skattskyldigheten och sedan också veta hur den ska uppfyllas. Skatteverket menar att det givetvis kan finnas ett mörkertal gällande hur många företag som ska betala in skatten. Viss information rörande “LSKE” finns på engelska på Skatteverkets hemsida, men den är synnerligen undermålig – där till exempel alla förklarande fördjupningslänkar enbart är på svenska.

Registrering från 1 september – EU-länder
Bestämmelserna om registrerade EU-handlare trädde i kraft den 1 september 2020, från vilket datum utländska e-handlare och “förmedlare” kunde ansöka hos Skatteverket om statusen “registrerad EU-handlare”. Skattskyldigheten för dessa trädde sedan i kraft för alla leveranser av skattepliktiga varor från den 1 oktober 2020.

Sajten “Ehandel” har undersökt med Tull- och Skatteverk hur just registreringen av utländska företag gått och hur mycket skatt som tagits in under den första månaden. De skriver; “Sedan den 1 oktober har fyra företag ansökt hos Skatteverket om att bli så kallade “godkända lagerhållare”, vilket innebär att man kan betala in skatten direkt till Skatteverket. Skatten kan då betalas månad för månad istället för vid varje enskild försändelse”.

Hur många (eller få) företag som registrerats som “registrerad EU-handlare” förtäljes dock inte till Ehandel. Inte heller lämnas någon uppgift om hur stor skatteuppbörd som inkommit till Skatteverket från europeiska e-handlare under denna första månad.

Från länder utanför EU – Tullverket
De försändelser som skickas från ett land utanför EU – så kallat tredjeland – ska skattebeläggas vid varje enskild försändelse, vilket innebär att konsumenten skall betala Elektronikskatten direkt till Tullverket direkt vid mottagandet tillsammans med eventuell tullavgift och moms i förekommande fall. Myndigheten berättar för Ehandel att den sedan början av oktober tagit in lite drygt 2,3 miljoner kronor, men att kontrollen är långt ifrån fullständig.

Systemet hos Tullverket bygger på att avsändarna uppger en viss kod och på så sätt själva deklarerar vad som finns i paketen. Myndigheten granskar sedan ifall skatten betalats in för de paket där avsändaren uppgett rätt kod. Men avsändare som väljer att bortse från både deklaration och skatt riskerar att försvinna i flödena.

Tullen säger sig ha anpassat systemen för att kunna fånga upp de här ärendena, men helt 100-procentigt säkra kan de naturligtvis inte vara på att exakt allt går rätt till. Det hade krävt att man gick ut på terminalerna och tittade igenom vartenda paket och det finns förstås inte på kartan, kommenterar Tullverket till Ehandel.

Elektronikskatten fortsatt verkningslös
APPLiA konstaterar att de problem med att kunna få in skatteuppbörd från icke-svenska skatteobjekt, som konstaterades redan i den statliga utredningen, knappast kommit till en lösning med denna nyordning. Den svenska handeln kommer också fortsättningsvis se en hel del affärer gå dem förbi till obeskattad utländsk e-handel. Så våra branschansträngningar att avskaffa den overksamma LSKE-skatten och istället vässa de EU-förordningar och direktiv som reglerar kemikalieinnehållet på ett vassare och verkningsfullare sätt fortsätter.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone