Branschrapport: LSKE 2019

APPLiA-LSKE-Kemskatt2019

Ökade avdrag ger oförändrad skatteintäkt
Under 2019 har två höjningar skett av LSKE (Skatten på Kemikalier i viss Elektronik): den årliga indexuppräkningen av vissa punktskatter i januari 2019 och sedan också riksdagens beslut att höja denna skatt med cirka 40 procent per den 1 augusti. Ändå har Skatteverkets intäkter från skatten inte ökat under 2019 utan visar på en minskning. Anledningen till detta är att avdragen från skatten ökar markant.

Det visar årets branschrapport om LSKE från branschorganisationen APPLiA – Home Appliances Sweden, som också visar på fortsatt stora skillnader i avdragsbenägenheten mellan de olika branscher som omfattas av skatten. Rapporten betonar också riskerna med svag kontroll av skatteavdragen. En ppt-version kan öppnas här.

Varannan produkt avdragsgill
Avdragen, som kan göras med 50 respektive 90 procent om de listade brom- och klor- respektive fosforföreningar inte ingår i elektronikens flamskyddsmedel, har ökat inom alla branscher. De produktområden som uppvisar allra högst avdragsprocent är TV, dator samt mobiltelefon. För dessa produktgrupper innebär detta att betydligt mer än varannan produkt har deklarerats med avdrag till Skatteverket.

Inom vitvaror är det kylar och frysar som ger högst intäkter till Skatteverket, tätt följt av kategorien spisar, som också innehåller ugnar, hällar, mikrougnar. Dessa produktområden har också den lägsta avdragsprocenten inom vitvaror.

Vad signalerar de höjda avdragen?
De höjda avdragen indikerar i en första anblick att kemikalieinnehållet har förbättrats under 2019. Detta är givetvis glädjande OM nu kemikalieinnehållet verkligen har förbättrats i produkterna och inte istället utsatts för en så kallad falsk substitution, som skulle innebära att betydligt osäkrare/farligare kemikalier har använts istället. Frånvaron av en listning över testade och godkända substanser saknas ju tyvärr. En annan anledning är ju Skatteverkets närmast obefintliga resurser att i detalj kontrollera deklarationerna från de godkända lagerhållarna. APPLiAnytt har inga informationer på att någon enda deklaration ifrågasatts av Skatteverket eller Tullverket och ännu mindre avslagits under hela giltighetstiden för LSKE.

Utvärdering inledd av Kemikalieinspektionen
För att få klarhet i detta har Riksdagen genom ett tillkännagivande fått regeringen att se till att en utvärdering skall genomföras av LSKE-skattens påverkan på flamskyddsinnehållet i elektroniken. Kemikalieinspektionen har tagit på sig uppgiften under överinseende av Skatteverket (klicka här) att utreda LSKE-skattens inverkan på innehållet i dessa produktkategoriers flamskyddsmedel. Utvärderingen skall vara klar att presenteras till hösten 2020. Den kommer dock enbart att omfatta produktområdena bärbar dator, mikrougn och kaffebryggare. Detta ställer ju vissa frågor, som vi gärna bollar vidare till Kemikalieinspektionen;

– Varför undersöks inte kategorin TV, som uppvisar de absolut största avdragen och som därmed skulle kunna ge bäst svar på frågorna om ersättningssubstanser?

– Kaffebryggare? Denna produktgrupp omfattas ju inte ens av LSKE?

Utvärderingen kommer också att omfatta en mätning av förändringar i konsumtionen av vitvaror och hemelektronik i Sverige, men inte den utländska e-handelns omfattning och påverkan. Ej heller ingår det i Kemikalieinspektionens uppgifter att kontrollera om lagerhållarna betalat in rätt summor i skatt.

APPLiAnytt kommer givetvis att följa denna utvärdering och du kommer att kunna läsa om den här i höst.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone