Stora skillnader mellan branscherna

Skatteavdrag-OlikaBranscher

Vid införandet av elektronikskatten (kemikalieskatten) 2017, offentliggjordes också vissa avdragsmöjligheter om produkterna inte innehöll de listade kemiska ämnena, bestående av föreningar av brom, klor samt fosfor, med 50 respektive 90 procent. Den högre avdragssatsen gäller då inget av dessa ämnen finns som flamskydd i produktens elektronik, utan har i så fall ersatts av andra, ej beskattade substanser. Processen för att erhålla avdrag är endera väldigt komplex – fullständig innehållsförteckning ner på molekylnivå för respektive produkt (det finns cirka 100000 olika produkter inom branscherna) eller ett intygande – men synnerligen komplicerat, laboratorietest. Det kan också vara betydligt enklare; ett intyg från underleverantören eller producenten, som noterar att produkten inte innehåller de aktuella ämnena.

Stora skillnader i skatteavdrag mellan branscherna
APPLiA har nu erhållit Skatteverkets redovisning av 2018-års inbetalningar till den så kallade Kemikalieskatten på vitvaror och viss hemelektronik. Här framgår stora skillnader mellan branschernas användande av avdragsrätten med 50 respektive 90 procent av skattebeloppet. Av diagrammet där full skatt utan avdrag är noterat till 100%, framgår bland annat att;
* Vitvaror står för den absolut största delen av inbetald skatt (516 mkr) under 2018
* TV har högsta sammanlagda skatteavdrag – 49% av grundskattebeloppet
* Dator/tele har högst 90-procentavdrag (=intygar att inga av de listade flamskyddsmedlen finns i produkten)
Detta är en av anledningarna att inbetald skatt kraftigt understiger den summa som Regeringens utredning räknade med. Den andra påverkansfaktorn är den ökade privatimporten från utländska e-handelsaktörer efter skattens införande, som inte skattebelastas.

Uppföljning av Skatteverket?
Skatteverket godkänner avdrag baserat på intyg från mestadels utländska tillverkare och underleverantörer – några fall med godkännande efter laboratorieanalys är osannolika, eftersom det inte existerar några sådana tillförlitliga tester. Då, enligt vår kännedom, inga fysiska marknadskontroller genomförts av vare sig Skatteverket eller Tullverket med avseende på avdragen för Kemikalieskatten under 2018 – de båda myndigheterna har ansvaret för att vid behov genomföra dessa – måste man ställa sig frågan om detta är en rättssäker process eller om den istället kan ge upphov till osund konkurrens. Det är ju svårt att tänka sig att Skatteverket skulle låta en förpackning cigarrer förbli obeskattad för att tillverkaren av cigarrerna i Kuba presenterat ett intyg på att det inte innehåller tobak med nikotin.

När nu Regeringen och stödpartierna just startat utredningen kring utökandet av den så kallade Kemikalieskatten till att också omfatta andra varugrupper än vitvaror och hemelektronik, till exempel kläder och skor, anser APPLiA att uppföljningen och marknadskontrollen är en viktig faktor att ta hänsyn till för denna utredning. För även om vår åsikt kvarstår att Kemikalieskatten är verkningslös, skadlig och konkurrenshämmande för den svenska handeln och aldrig borde ha införts, så är det viktigt nu, när den väl finns här och dessutom höjs med 35 procent den 1:a augusti, att allt hanteras “by-the-book” så att marknadens aktörer kan förlita sig på en trovärdig process.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone