Höjd Vitvaruskatt från 1 augusti

Gorenje-WaveActive

Enligt tidigare Riksdagsbeslut höjs skatten på elektronik i vitvaror och övrig hemelektronik (LSKE) den 1 augusti 2019. Den nya uppbörden betalas, som tidigare vid utgången av varje månad, av alla registrerade lagerhållare. För registrerade mottagare har rapporteringen till Tullverket (varor från icke-EU) och Skatteverket (varor från EU/EES) underlättats till att också bli en månatlig inbetalning, vilket gäller redan från 1 januari i år.

Skatten ökar 30 %
Den nya skattesatsen är nu 11 kr per kilo vitvara, och det är fortfarande den tulldeklarerade KN-numreringen från 1 januari 2015 som är basen för avgörandet för bedömningen av produktens skattskyldighet – klicka här för detaljerad info. Skattetaket sätts nu till 440 kr per vara, vilket motsvarar viktgränsen 40 kg.

Krav på sparade deklarationsunderlag
Tänk också på skyldigheten att bevara deklarationsunderlagen för Vitvaruskatten, med uppgift om hur många kilo som skattskyldigheten inträtt för under redovisningsperioden, likväl som de underlag som styrker eventuella avdrag som gjorts. Underlagen ska bevaras i sju år efter utgången av det kalenderår som underlagen gäller.

Ständiga ändringar fördyrar
Detta är redan den fjärde förändringen av denna skatt sedan införandet den 1 juli 2017, och det ställer stora krav på företagens flexibilitet. Allt detta är kostnadsdrivande för samtliga företag och ställer stora krav på systemanpassning och uppföljning. Miljöeffekten av skatten är, som bland annat Handelns Utredningsinstitut och APPLiA ihärdigt påpekat, begränsad eller obefintlig. Dessutom är den svenska handeln inom vitvaror och hemelektronik kraftigt konkurrensmässigt försvagad till fördel för skattebefriad privatimport från utländska e-handelsaktörer.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone