Kemikalieskatten och utländsk e-handel

Rosenbad

Redan den 13 augusti kunde du läsa i APPLiAnytt att Regeringen tillsatt en utredning om en utökning av den så kallade Kemikalieskatten till andra varugrupper (kläder, skor etcetera), som har att ta hänsyn till bland annat dessa punkter:

* Hur konsumenters köp direkt från utländska säljare både inom och utanför EU ska hanteras, med ambitionen att även utländska säljare ska omfattas av skatteuttaget.

* Att konkurrensen mellan svenska och utländska företag inte snedvrids.

Nu har detta “spridits” till att också gälla för den redan existerande vitvaru- och hemelektronikskatten, som infördes 2017 i Sverige. Denna har kritiserats hårt och nu verkar Regeringen ändå att ha lyssnat till denna kritik.

I budgetpropositionen för 2020 aviserar nu Regeringen att en promemoria skall tas fram under 2019 med förslag till hur också utländsk e-handel skulle kunna omfattas av denna kemikalieskatt på elektronik. APPLiA, som tillsammans med bland annat Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv och Svensk Handel länge framhållit de negativa effekterna av kemikalieskatten för svensk vitvaru- och hemelektronikhandel, ser fram emot att få bidraga till denna promemoria och välkomnar Regeringens nya insikt.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone