Kritiska remissvar på regeringens promemoria

Remissvar-LSKE

Den 10 januari 2020 var deadline för inlämnande av synpunkter på regeringens förslag om att utländska e-handlare också skall omfattas av LSKE (Lagen om Skatt på Kemikalier i viss Elektronik) från hösten 2020. Regeringens promemoria finner du här.

Då vitvarubranschen är den hittills klart största inbetalaren av elektronikskatten har branschorganisationen APPLiA sammanfattat de kritiska synpunkter som finns på detta förslag samt på elektronikskatten i sin helhet.

APPLiAs remissvar
Främst ifrågasätter APPLiA de möjligheter till efterlevnadskontroll, som det svenska Skatteverket och Tullverket åläggs att utföra hos utländska bolag inom EU- och tredje land – utan något lagrum som ger dem denna rätt i utlandet.

APPLiA är vidare mycket kritiska till det komplexa upplägg som detta förslag till utvidgning av skatten innebär och varnar för att frånvaron av en effektiv marknadskontroll kommer att leda till att den konkurrenshämmande situationen för svensk handel kommer att bestå.

Därför måste LSKE-skatten snarast tas bort och det svenska arbetet istället intensifieras inom EU för att vässa gällande direktiv och förordningar inom RoHS och REACH.

APPLiAs remissvar finner du i sin helhet här.

Kritiska remissvar
APPLiAnytt har kikat på en del av övriga remissvar och skrivelserna med synpunkter. Bland annat från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Svensk Handel, ElektronikBranschen, IT-företagen, BFS – Storköksleverantörerna, Electrolux och Svensk Elektronik. Klicka på respektive organisations namn för de kompletta remissvaren. Gemensamt för dessa är att man är starkt kritisk mot möjligheterna att genomföra lagförslaget då det inte kan säkerställa konkurrens på lika villkor och därför borde avskaffas.

APPLiAnytt kommer fortsätta bevaka de inkomna remissvaren från övriga remissinstanser; Skatteverket, Tullverket, KEMI, TCO Development med flera.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone