Massiv kritik mot höjd Kemikalieskatt

Riksdagshuset

Ordförandes ord:
Skatt på elektronik i vitvaror infördes 1 juli 2017. Skattehöjning medelst indexuppräkning genomfördes den 1 januari 2019. Nu föreslår regeringen ytterligare en 35%-ig höjning per den 1 augusti 2019. Och kritiken på detta är massiv från många tunga instanser redan innan debatten startar i Sveriges Riksdag.

Regeringen har begärt en rekordkort remissrunda med det nya förslaget, som har dagens datum som deadline (6 mars)!

APPLiA motsätter sig denna skattehöjning och hela remissvaret kan du läsa här, och för dig som föredrar sammanfattningar så fokuserar APPLiA på följande områden i sin kritik av skattehöjningen och skatteupplägget i svaret till regeringen:

* Miljömålen uppnås inte – skatten borde inte införts med sådana förtecken
* Reglering av kemikalier måste hanteras på EU-nivå för att få effekt
* Skattehöjningen ger ytterligare konkurrensfördelar till icke-skattebelagd import
* Undantaget för privatimport från utlandet via utländsk e-handel måste tas bort
* Svenska arbetsplatser och framförallt instegsjobb drabbas
* Skattens konstruktion är från början felaktig – stötdämpare och motvikter i till exempel en tvättmaskin beskattas enligt produktens totalvikt, inte kemikalieinnehållet
* Avsaknad av system för marknadskontroll ger snedvriden konkurrens

Andra tunga remissinstanser såsom Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Teknikföretagen presenterar inom kort också sina kritiska remissvar. De kommer att läggas in här i sin helhet varefter de blir offentliga.

För APPLiA börjar nu en intensiv period med torgförandet av våra åsikter gentemot media och ansvariga politiker. Häng med på detta Du med, genom att prata med Din personkryssade politiker och informera om läget! Sprid gärna APPLiA:s remissvar till dessa! Dessutom kan du här ladda ner APPLiA:s bulletpoints och utökade argumentationshjälp till din användning!

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone