Ministrar i upprop för europeisk kemikaliestrategi

Isabella_Lovin-Foto_Kristian_Pohl_Regeringskansliet

Den 30 september 2020, inför att EU-kommissionen ska presentera förslag på ny kemikaliestrategi, publicerades en debattartikel i Chemical Watch, av miljöminister Isabella Lövin och nio andra miljö- och klimatministrar inom EU:

Safe chemicals for our common future

With the Green Deal, the European Commission has committed to carbon neutrality and a zero-pollution ambition for a toxic-free environment. To achieve this, we call on the Commission to develop an ambitious long-term chemicals strategy that will protect present and future generations from harm caused by hazardous chemicals and enable a sustainable toxic-free circular economy.”

Uppropet till Kommissionen innehåller sammanfattningsvis fem krav;

* En begäran att snabba upp Kommissionens arbete med att substituera kemikalier i produkter innehållande dessa samt också skärpa importkontrollen av sådana varor från länder utanför EU.
* Upprätta metoder för att driva industrin till en säker substitution så att inte så kallad falsk substitution med sämre kemikalier sker
* Kommissionen måste göra lagstiftningen mer streamline gällande dessa kemikalier för att säkerställa en cirkulär ekonomi med säkra, högkvalitativa och giftfria material
* Kommission måste ständigt uppdatera den europeiska kemikalie-policyn för att hantera existerande och uppdykande problem med kemikalier och/eller kombinationseffekter av dessa
* De absolut högsta hälso- och miljöstandarder måste promotas på internationell nivå

Uppropet är undertecknat av miljöministrarna i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg, Norge, Spanien, Nederländerna och vår egen svenska miljöminister.

– Det här inlägget följer helt och hållet APPLiA:s krav på en enhetlig, europeisk hantering av de legislativa kemikaliefrågorna. Därför motsätter vi oss också fortsättningsvis verkningslösa nationella regleringar – i Sverige den hårt kritiserade elektronikskatten på vitvaror och hemelektronik. Det är bra om detta gemensamma upprop får fart på Kommissionen att speeda upp detta arbete, som verkligen inte går i överljudsfart, så att industri som helhet kan ställa in sig efter det och att vi äntligen kan ersätta den svenska elektronikskatten med en europeisk reglering, säger Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden.

Hela debattartikeln kan läsas här.

(Foto på Isabella Lövin: Kristian Pohl, Regeringskansliet)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone