Nationella pålagor flyttar handeln utomlands

HUI-Prisbildningpahemelektronik

HUI har i dagarna släppt en rapport om att nationella pålagor såsom bland annat vitvaruskatten hämmar utvecklingen och flyttar handeln utomlands.

APPLiA anser även fortsatt att vitvaruskatten är improduktiv vilket tydligt speglas av utredningen i sammanfattningen och i rapporten avseende “case 1”. Det är vidare tydligt att “den statsfinansiella effekten är sannolikt försumbar om hänsyn tas till förlorade skatteintäkter som uppstår till följd av försäljningsbortfall samt till följd av att delar av försäljningen flyttar till obeskattad e-handel i utlandet”.

APPLiA fortsätter oförtrutet påverkansarbetet för att åstadkomma en förändring.

HUI:s 40-sidiga rapport “Prisbildning på hemelektronik i digitaliseringens tidsålder” kan laddas ner som PDF här.

Vi ser även ytterligare likartade företeelser vad avser skatten på plastpåsar i handeln, som man kan läsa om här.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone