Politiker vilseleder om fakta kring Vitvaruskatten

OlaJohansson(C)_och_LarrySoder(KD)-Foto_LindaLCBerntsson_Sveriges-Radio

Sveriges Radio Halland har de senaste dagarna gjort en uppföljning i en rad reportage kring den 35-procentiga höjningen av den hårt kritiserade så kallade Kemikalieskatten, som åläggs vitvaror och viss hemelektronik sedan 2017. I ett av inslagen – lyssna gärna på det här – debatterar de två inflytelserika riksdagsledamöterna Ola Johansson (C) och Larry Söder (KD) med varandra. (Bilden ovan: Ola Johansson (C) och Larry Söder (KD). Foto: Linda LC Berntsson/Sveriges Radio).

APPLiAs faktakontroll kan beslå Ola Johansson med en kraftig underdrift av skattens påverkan till att vara “endast 0,4 procent av varans pris”. Låt oss hålla oss till fakta och exemplifiera detta med en storsäljande och representativ diskmaskin på marknaden, vars genomsnittliga konsumentpris på marknaden är 4390 kr och som väger cirka 50 kg.
_______________________________________________________

Diskmaskin före höjningen den 1 aug 2019:

Vitvaruskatt 8 kr/kg (max 40,875kg) 327 kr + moms = 409 kr – 9% vitvaruskatt

Diskmaskin efter höjningen den 1 aug 2019:

Vitvaruskatt 11 kr/kg (max 40 kg) 440 kr + moms = 550 kr – 13% vitvaruskatt
_______________________________________________________

Hur centerpartiets Ola Johansson i inslaget från SR Halland kan få detta till att vara 0,4 procent av varans pris undgår all förståelse – och vi får väl hoppas att sådana grova räknefel inte upprepas i statens höstbudget, där just centerpartiet är en av parterna.

Vitvarubranschen, med våra relativt tunga maskiner (stötdämpare, tvättrummor, centrifugeringsmotvikter, stål – allt av återvinningsbara material), är den enskilt största inbetalaren av den så kallade LSKE-skatten (Kemikalie-/Elektronik-/Vitvaruskatten) – under 2018 hela 515 miljoner kr. Detta beroende på att skatten utgår från hela produktens vikt, inte beroende av mängden flamskyddsmedel i maskinen.

Att sedan skatten nu ytterligare höjts snedvrider konkurrensen ännu mer till fördel för obeskattade utländska lagerhållare och e-handlare, vilket Larry Söder tydligt klargör i inslaget, vilket också är en viktig faktor, som driver APPLiA att inte släppa taget om att pressa på för en förändring av denna miljömässigt overksamma beskattning.

Det finns bättre och verksammare alternativ till att skapa en bättre miljö!

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone