Regeringen vill höja Kemikalieskatten kraftigt

Kemikalieskatt-brev

Ordförandes ord:
Kemikalieskatten föreslås höjas med 35% från 1 augusti i år, men branschen vill välja en effektivare väg till en bättre miljö. Januari-avtalet mellan S, MP, C och L innehöll en uppgörelse om så kallad grön skatteväxling, som nu bland annat leder till att regeringen föreslår att kraftigt höja den omstridda Kemikalieskatten på elektroniken i viss hemelektronik och vitvaror per den 1 augusti 2019.

De nya skattesatserna föreslås höjas från 8kr till 11kr per kilo (totalvikt) för vitvaror – och dessutom höjs maxbeloppet från 327kr till 440kr plus moms (=550kr). Totalt beräknar regeringen på detta sätt dra in 1,1-1,2 miljarder SEK från enbart vitvaror till statskassan på årsbasis. Det är inte mindre än mellan 10-15% av branschen totala omsättning, och kommer att påverka konkurrensförhållandena och etableringsbeslut i branschen starkt negativt!

Förlorad konkurrenskraft
Med ett sådant högt skatteuttag är det ofrånkomligt att utländsk e-handel, som inte beskattas, kommer att få en ordentlig boost, vilket gör att svensk detalj- och e-handel kommer att tappa konkurrenskraft och förlora arbetstillfällen på grund av detta. Och detta trots att svenska myndigheter redan har fullt fungerande system för beskattning för andra typer av importerade varor bland annat privatimport av alkohol och tobak.

Ett förbud är effektivare
Förslaget till höjningen av Kemikalieskatten går nu ut på remiss till alla landets stakeholders. APPLiA kommer att fortsätta att driva frågan om ett gemensamt EU-förbud av de aktuella flamskyddsmedlen inom ramen för de RoHS-förordningar, som redan existerar för många konstaterat farliga substanser. Endast genom ett förbud på hela EU-marknaden kommer världens producenter och underleverantörer av elektronik att ha incitament att forska fram substitut – inte genom en nationell skatt på en “liten” svensk marknad. Vi vill, som samlad bransch, det bästa för miljön!

Läs mer i APPLiAs policy-dokument här.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone