Riksdagen har beslutat att höja kemikalieskatten

Voteringsknappar-Foto_Melker_Dahlstrand_Sveriges_riksdag

Den 18 juni sade Riksdagen ja till regeringens vårändringsbudget för 2019 (finansutskottets betänkande 2018/19:FiU21) vilket bland annat innebär att den så kallade kemikalieskatten på elektronik i vitvaror höjs med hela 35 procent från och med 1 augusti i år.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:99 punkterna 1-10 och avslår motionerna 2018/19:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1-6, 2018/19:3094 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3-8 och 2018/19:3097 av Ulf Kristersson m.fl. (M, KD) yrkandena 3-8.

I utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD) röstade 152 ja, 145 nej, 27 avstod att rösta och 25 var frånvarande. De som röstade nej var M, KD samt SD (där dock en av de 62 röstade ja – SD var för övrigt det enda partiet som inte hade någon frånvarande) medan alla andra partier röstade ja, utom V där 27 personer avstod från att rösta.

Beslutet innebär att kemikalieskatten höjs från 8 kr till 11 kr per kilo (totalvikt) för vitvaror – och maxbeloppet höjs från 327 kr till 440 kr plus moms, vilket alltså innebär en skattebelastning på de flesta MDA-produkterna med 550 kr inklusive moms.

APPLiA Sverige kommer fortsatt att påvisa det orimliga i denna skatt på vitvaror, som utdebiteras efter produktens totalvikt – inte efter det faktiska innehållet av flamskyddsmedel i den ingående elektroniken – och som lämnar fältet fritt för fortsatt obeskattad utländsk e-handel till stor konkurrensnackdel för svensk handel.

(Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone