Svenska folket vill inte ha elektronikskatt på vitvaror!

Elektronikskatten-2019

När organisationen Svenskt Näringsliv i en bred undersökning frågade allmänheten om “skatten på vitvaror- och diverse hemelektronikprodukter” borde höjas, minskas eller förbli oförändrad så tyckte bara 10 procent att den skulle höjas – när frågan istället handlade om att “Kemikalieskatten” borde höjas, minskas eller förbli oförändrad blev svaret att hela 51 procent tyckte den borde höjas! Läs mer här.

“Kemikalieskatten”, som är en skatt på vitvaror och diverse hemelektronikprodukter, benämns av politiska skäl just som Kemikalieskatten och får bära flagg som en miljöskatt, målsatt att förbättra miljön för befolkningen. Men det är varken en miljöskatt eller en skatt på kemikalier.

Det är ingen miljöskatt. Här är bevisen:
Skatten har visat sig miljömässigt verkningslös. Den svenska marknaden är alldeles för liten för att de internationella elektronikproducenterna skulle låta sig påverkas och produkterna är långt standardiserade för en världsmarknad. Endast via ett förstärkt internationellt samarbete inom till exempel EU, med en mycket större marknad som bas, skulle en effekt kunna uppnås.

Dessutom har lagstiftaren gjort det helt fritt, för vem som helst, att beställa sina vitvaror och dammsugare från utländska e-handlare i till exempel Tyskland och Danmark, som inte omfattas av denna skatt. Hur stämmer det överens med de styrandes ambition?

Det är en skatt på vitvaror. Här är bevisen:
Skatten beräknas efter produktens totala vikt – inte efter hur mycket elektronik eller flamskyddsmedel den innehåller. Det betyder att skatten erläggs för till exempel motvikter och stötdämpare i en tvättmaskin, stål och glas i ett kylskåp, trådkorgar och pumpar i en diskmaskin – komponenter som är fullt återvinningsbara och inte innehåller någon elektronik alls!

Skulle i en framtid sedan alla listade flamskyddsmedel kunna ersättas i vitvarorna, så kvarstår fortfarande en del av skatteplikten.

Benämn skatten för vad den är
Nu är det dags att kalla denna skatt för dess riktiga namn; Skatt på vitvaror och hemelektronik! Fast allra helst avskaffa den och ersätta den med effektiva åtgärder på europeisk bas.

Svenska politiker vill inte heller ha skatt på vitvaror
APPLiA – Sverige har nu uppvaktat samtliga ledamöter i alla de riksdagsutskott som berörs direkt eller indirekt av regeringens planer på att ytterligare höja skatten på vitvaror – Skatte-, Finans- och Näringsutskotten.

Klicka här för att ta del av det öppna brev utskottet fått med sig in i arbetet med vårbudgeten.

Vi ser glädjande nog en förskjutning i de politiska låsningarna kring vitvaruskatten; i veckan deklarerade också (m), som tidigare intagit en något passiv hållning, att de nu helt vill avskaffa denna skatt inom ramen för sitt program “6 utgångspunkter för en moderat skattepolitik”. Flertalet andra företrädare för oppositionspartierna förordar också en rejäl utredning av miljöeffekterna för den existerande skatten på vitvaror, innan ett beslut om en ytterligare höjning skall kunna tas. Det lär bli intressant att nu följa utskottens vidare arbete.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone